Ads Top

Elia schrijft visienota over de toekomst van het Belgische energiesysteem

Netbeheerder Elia wil een gefundeerde bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de toekomst van het Belgische energiesysteem in 2050. De regionale en federale regeringen willen hierover belangrijke beslissingen nemen. Het zogenaamde Energiepact dat momenteel wordt voorbereid, moet richting geven op de lange termijn aan een sector die fundamenteel en in snel tempo verandert binnen een supranationale context.

Het elektriciteitsnet is een sturende factor voor economische groei en het verduurzamen van onze samenleving via de integratie van toenemende hoeveelheden hernieuwbare energie.
Met het schrijven van deze visienota én de vervolgstudie die Elia in november 2017 zal publiceren, willen we actief meedenken om de uitdagingen van de energietransitie voor België volop te valoriseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.