Ads Top

Leveranciers willen helderheid commerciële activiteiten netwerkbedrijven

Energieleveranciers Essent en Nuon procedeerden op vrijdag 9 juni bij de bestuursrechter tegen een eerder besluit van de ACM over de commerciële activiteiten van Alliander. De energieleveranciers zijn van mening dat de rechter zich moet uitspreken over het principiële punt van belang van scheiding tussen rollen netbeheerder en commerciële marktpartijen, zoals deze is vastgelegd in de wet.

Medio 2015 verzocht Essent de ACM om handhavend op te treden tegen de commerciële nevenactiviteiten van Alliander. ACM stelt onvoldoende aanknopingspunten te kunnen vinden om de nevenactiviteiten van Alliander te verbieden. Nuon sloot zich aan bij het standpunt van Essent, zij vechten dit nu samen aan. De zaak is nu voorgelegd aan de bestuursrechter in Rotterdam.
Principiële kwestie   

Patrick Lammers, CEO van Essent: “Voor ons is dit een belangrijke, principiële kwestie waarbij wij van mening zijn dat de ACM haar uitspraken moet herzien. Om de energietransitie te kunnen versnellen, is het van belang dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. Uiteindelijk moeten we als leveranciers de transitie gezamenlijk met de netbeheerders vormgeven. Wij geloven dat we dit het best kunnen doen elk vanuit onze eigen kracht.”

Martijn Hagens, COO van Nuon: “Het gaat Nuon om een gelijk speelveld op de Nederlandse energiemarkt, waarop marktpartijen een eerlijke kans moeten krijgen – ook bij innovatie in het kader van de energietransitie. De rollen op de energiemarkt veranderen snel door de energietransitie, waardoor er nog meer behoefte is aan duidelijkheid over die rollen: netbeheerders zouden de neutrale ´facilitators´ van de markt moeten zijn, geen concurrenten. Anders zou de splitsing van de bedrijven betekenisloos zijn.”

Commerciële nevenactiviteiten zijn volgens de wet verboden als deze potentieel strijdig zijn met het belang van het beheer van het net door de netbeheerder, die onderdeel is van het netwerkbedrijf. Essent en Nuon stellen dat de verschillende nevenactiviteiten van netwerkbedrijf Alliander in strijd zijn met de Wet Onafhankelijk Netbeheer. In de procedure gaat het onder andere over E-mobility activiteiten (Allego), energiebesparingsdiensten (HOOM), dataverzameling (MPARE) en handelsdiensten (EXE). 
  
Essent en Nuon stellen dat de ACM de norm op twee punten verkeerd uitlegt: Ten eerste accepteert de ACM te gemakkelijk dat de nevenactiviteiten gerelateerd zijn aan het net. Ten tweede miskent de ACM dat het verbod op nevenactiviteiten ook dient tot het handhaven van een gelijk speelveld. Deze doelstellingen zijn door de wetgever meerde malen benadrukt, maar worden door de ACM genegeerd. Essent en Nuon vragen de rechtbank daarom de eerdere uitspraak te vernietigen én ACM richting te geven over de reikwijdte van de wet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.