Ads Top

Kennisdelen voor de energietransitie

De energietransitie heeft een grote impact op de omgeving waarin wij wonen, werken en leven. Je ziet steeds meer windparken en huizen met zonnepanelen. Dit heeft niet alleen gevolgen voorde infrastructuur – zowel boven als onder de grond – maar ook voor de omwonenden. Hoe neem je de omgeving mee bij veranderingen?

Om energieprojecten succesvol te realiseren, is omgevingsmanagement van groot belang. De uitdaging is om belanghebbenden en omwonenden echt te betrekken bij energieprojecten. En dit is precies waarom Lerend platform Energie en Omgeving (LEO) in het leven is geroepen.

Kort gezegd zorgt Platform LEO voor kennisuitwisseling. Tussen allerlei partijen: van specialisten en coöperaties tot grote energie- en netwerkbedrijven. Zowel landelijke als lokale partijen hebben zich aangesloten. En natuurlijk ook Enexis.

Een concreet voorbeeld van kennisdeling binnen het platform is de ontwikkeling van windparken, waarbij adviezen van de omgeving direct worden betrokken bij de gekozen oplossing. Platform LEO faciliteert kennisdeling tussen alle betrokken partijen. Hierdoor wordt er enerzijds optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en anderzijds voelt iedereen zich betrokken. Win-win!

Paul Emans, adviseur Public Affairs bij Enexis: “De energietransitie gaat gepaard met zichtbare veranderingen. Zowel in het landschap als bij mensen thuis. Voor alle partijen uit de energieketen is het belangrijk om de omgeving bij transitieplannen te betrekken. Omwonenden hebben namelijk snel een collectieve tegenstem georganiseerd. LEO biedt een platform waarin omgevingsmanagers en -adviseurs van elkaar kunnen leren. Wij kunnen kennis over het betrekken van de omgeving halen én brengen. Ook zo dragen wij bij aan transitieversnelling.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.