Ads Top

Meer duurzame huizen en daken vol zonnepanelen

Het komende jaar moet een flink aantal huizen in Fryslân een lagere energierekening krijgen. Dat kan door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Besparen, duurzaam opwekken en innoveren zijn de speerpunten voor 2017. In 2020 wil Fryslân 16% duurzame energie hebben.

In 2017 start de provincie verschillende nieuwe projecten. Nul op de meter is de toekomst. Samen met gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven werkt ze aan een Friese deal om een flink aantal huurwoningen duurzaam te maken. Voor particuliere woningeigenaren gaat de provincie na of er een lening moet komen. Verder zet ze met 10 grote zorginstellingen een actieplan op en maakt ze een routekaart 2050 voor duurzame mobiliteit. Daarnaast moeten 100 bedrijfsdaken zonnepanelen krijgen. Tot slot komen er financieringsconstructies voor duurzame energieproductie door lokale initiatieven.
Resultaten in 2016

In 2016 is in Fryslân een groot aantal projecten en activiteiten van de grond gekomen. Zo ligt het dak van de Friese schaatstempel Thialf vol met zonnepanelen. De eerste mestmonovergister staat in Hinnaard en het grootste zonnepark van Nederland ligt op Ameland. Daarnaast telt Fryslân de meeste lokale energiecoöperaties. Vanaf juli 2016 kunnen agrariërs gebruik maken van de nieuwe provinciale subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop. Tot slot was er de afgelopen drie jaren de Friese Energiepremie. In totaal zijn er 15.269 aanvragen gedaan voor bijna 11,5 miljoen euro subsidie.
Regionale energiestrategie

Onlangs ondertekende Fryslân samen met de 24 Friese gemeenten en het Wetterskip de ‘regionale energiestrategie’. Zij slaan de handen ineen om een forse bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Fryslân is een van de pilotregio’s in Nederland. Doel is een extra impuls te geven aan duurzame energie. Dat kan door krachten te bundelen en projecten te versnellen. Belangrijke onderwerpen zijn urgentie, ruimtegebruik en draagvlak.

Met het jaarplan 2017 werkt de provincie aan de doelen van haar energieprogramma. In Fryslân wekken we in 2020 16% duurzame energie op en 25% in 2025. In 2050 moet de hele provincie volledig duurzaam zijn. Tegelijkertijd wil de provincie in 2020 20% energie besparen ten opzichte van 2010.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.