Ads Top

GVB verduurzaamt met 800 ton CO2 reductie per jaar

Met het aansluiten op stadsverwarming voorkomt GVB 800 ton CO2 uitstoot per jaar. Dit is vergelijkbaar met 160 woningequivalenten.

In het duurzaamheidsconvenant met de Gemeente Amsterdam heeft GVB zichzelf ten doel gesteld om zijn vastgoed en bedrijfsvoering te verduurzamen. Een groot aantal stookinstallaties van GVB locaties is binnenkort aan vervanging toe. GVB heeft daarom de keuze gemaakt om de komende jaren de vestigingen West, Noord, Lijnwerkplaats en Havenstraat op stadswarmte aan te sluiten. Daarmee kan in 2020 een reductie van CO2 emissie worden bereikt van in totaal 800 ton, wat gelijk staat aan de uitstoot van 160 woningequivalenten per jaar.


Stadsverwarming is een kernonderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam. In de Agenda Duurzaamheid spreekt de gemeente de ambitie uit om in 2020 ruim 100.000 woningen en bedrijfspanden aan te sluiten op het stadswarmtenet. Als partner van Amsterdam draagt GVB zijn steentje bij binnen de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De uiteindelijke doelstelling van Amsterdam is om de CO2-uitstoot respectievelijk in 2025 veertig procent en in 2040 vijfenzeventig procent te verminderen ten opzichte van de uitstoot in het jaar 1990.De warmte voor Amsterdam is voor het grootste deel restwarmte. Het afvalenergiebedrijf van AEB Amsterdam en de Nuon elektriciteitscentrale in Diemen zijn de voornaamste bronnen van deze warmte.  Momenteel zijn 75.000 woningequivalenten aangesloten op het Amsterdamse netwerk die gezamenlijk een CO2 reductie realiseren van 70.000 ton en dit aantal zal de komende jaren fors groeien.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.