Ads Top

Vol gas naar schone energie

Innovaties die de overgang naar duurzame energie bespoedigen én bijdragen aan het economisch klimaat, krijgen kansen in ‘Energy Innovation Delta’ Zuid-Holland. Een speciale Board, de Energy Innovation Board, gaat drempels slechten en kansen mogelijk maken voor innovaties op het gebied van energietransities. De Board bestaat uit een afspiegeling van bedrijven, overheid en kennininstellingen uit Zuid-Holland, waaronder InnovationQuarter, TU Delft, Siemens, Havenbedrijf Rotterdam, TNO, The Green Village, MRDH, en de Provincie Zuid-Holland. De Board moet Zuid-Holland als Energy Innovation Delta een boost geven. Of méér dan een boost zelfs: deze regio moet een leidende positie verwerven in de wereld als het gaat om innovatie en kennisontwikkeling voor energietransitie.

Ambitieus, maar hoe realistisch is zo’n Energy Innovation Delta? Gelet op de activiteiten die ontplooid worden op energiegebied in Zuid-Holland is er in elk geval voldoende kiemkracht voor zo’n delta aanwezig. Zeker in Delft, met fieldlab The Green Village, het fysieke veldlaboratorium voor de energietransitie. Innovaties worden hier getest en opgeschaald naar praktijktoepassingen. Dat is ook nodig, vindt Board-lid Jaron Weishut van The Green Village: “Techniek is immers niets wanneer deze niet toegepast wordt in de praktijk.” Veel innovaties komen voort uit ‘cross overs’: de toepassing van bestaande technieken in nieuwe sectoren. Ofwel: ontmoeten speelt een cruciale rol bij innoveren. De Energy Innovation Board gaat ontmoetingen virtueel én fysiek organiseren. Ook bij deze ontmoetingen speelt The Green Village een belangrijke rol; daar komt alle technische en commerciële kennis bij elkaar.

Hoe ziet een toekomst zonder fossiele brandstoffen eruit? Daar heeft deze delta nu al ideeën over. Denk aan de warmterotonde, schone steden volledig met elektrische mobiliteit, een biobased haven-industrieel complex, de Tweede Maasvlakte als aanlandingspunt voor het 25.000 windmolens-plan in de Noordzee, voorzien van een waterstofinfrastructuur. Deze ideeën maken duidelijk dat iedereen te maken gaat krijgen met deze overgang naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen. “Daarom moeten we ook de bewoners van Zuid-Holland bereiken”, zegt Stephan Brandligt, die namens de MRDH in de Energy Innovation Board zit. “De urgentie van de energietransitie moeten we benadrukken en kennis verspreiden.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.