Ads Top

Jan Peters verlaat Asset Management Enexis

Op 20 december is Jan Peters (1952), Directeur Asset Management bij netbeheerder Enexis, teruggetreden. Peters heeft de functie van Directeur Asset Management ruim 12 jaar bekleed, ook al toen Enexis nog onderdeel was van Essent.

Hij was de drijvende kracht achter de invoering van het Asset Management-gedachtegoed bij Essent Netwerk en Enexis, dat de basis vormt voor de goede prestaties van Enexis’ gas- en elektriciteitsnetten op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid en het lage kostenniveau. Ook was hij de stuwende kracht van innovatieve pilots en projecten die bijdragen aan de energietransitie en die Enexis in staat stellen daarin een voortrekkersrol te nemen. Peters krijgt na zijn terugtreden de rol van aanjager voor het onlangs opgerichte Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, en draagt hij bij  aan de positionering  van Enexis en de andere Nederlandse netbeheerders in Brussel.

Peters wordt opgevolgd door Han Slootweg (1976). In de afgelopen jaren heeft Slootweg binnen Enexis verschillende managementfuncties ingevuld bij de afdelingen Asset Management en INFRA. Als Directeur Asset Management bouwt hij de verschuiving van klassieke Asset Management-werkzaamheden naar het regisseren van de energietransitie verder uit. Deze verschuiving is ingezet met een recent afgerond reorganisatietraject. Slootweg is tevens deeltijdhoogleraar bij de faculteit Elektrotechniek van de TU Eindhoven. Hij is voornemens zijn hoogleraarschap te blijven combineren met zijn nieuwe rol bij Enexis.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.