Ads Top

Groningen wil deel hoofspanningsleiding Eemshaven-Vierverlaten onder de grond

De gevolgen van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningskabels op het Groninger landschap zijn zo groot, dat minister Kamp waar mogelijk moet kiezen voor een ondergrondse oplossing (verkabelen). Dat standpunt hebben de provincie Groningen en de betrokken gemeenten dinsdagmiddag uitgesproken in een overleg met het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder Tennet. Het ministerie voelt niets voelt voor een ondergrondse oplossing. Het is te duur, het kost te veel tijd en er is bovendien geen noodzaak voor.

Volgens de provincie en de gemeenten Ten Boer, Zuidhorn, Bedum, Winsum, Loppersum, Delfzijl en Eemsmond zijn er alternatieve routes mogelijk, die minder schade opleveren dan het zogeheten voorkeurstracé van Tennet en EZ. Dit voorkeurstracé heeft een grote, negatieve invloed op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van nationaal landschap Middag-Humsterland. Ook het wierdengebied en de weidevogels worden fors aangetast. Middag-Humsterland is het oudste cultuur landschap van West-Europa en maakt aanspraak op de status Unesco werelderfgoed.

Onder druk van de Tweede Kamer gaf minister Kamp dit voorjaar aan nog eens goed te kijken naar de voorgenomen aanleg van 380 kilovolt leidingen in Nederland. De aanleiding hiervoor was dat het inmiddels technisch mogelijk is om delen van de leiding te verkabelen. Inmiddels blijken er nu varianten in Groningen mogelijk die beter scoren op de criteria die Tennet en het ministerie eerder gebruikten om het voorkeurstracé aan te wijzen, zowel boven als onder de grond. Volgens de provincie en de gemeenten kan het deel van de leiding tussen Bedum en het gehucht Brillerij aan het Aduarderdiep nu ondergronds.

De 380 kilovolt kabels spelen in de energietransitie een belangrijke rol en zijn cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. Als minister Kamp niet kiest voor verkabeling, dan wordt er weer schade toegebracht aan Groningen, zowel aan kwetsbare natuurgebieden als aan het open landschap van Middag-Humsterland. Provincie en gemeenten vinden dat zonder compensatie niet acceptabel.

De provincie en de betrokken gemeenten sturen hun opvatting deze week in een brief naar minister Kamp. Naar verwachting neemt deze nog voor de Kerst een besluit over de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Als het niet lukt hem te overtuigen gaan ze bij de Kamerfracties aandacht vragen voor de gevolgen van de aanleg

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.