Ads Top

Arnhem wil 250.000 euro investeren in Noordtak warmtenet

De gemeente Arnhem is bereid 250.000 euro te investeren in een Noordtak van het warmtenet. Door de werkzaamheden te combineren met groot onderhoud aan de Apeldoornseweg kan bovendien op kosten bespaard worden. Als de provincie Gelderland, Alliander en NUON ook definitief besluiten een extra investering te doen, is de financiering van de Noordtak rond. Dit levert een grote milieuwinst op.

De realisatie van de Noordtak draagt bij aan het streven om te komen tot aardgasloze wijken en de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad Arnhem zoals vastgelegd in het programma New Energy made in Arnhem. De Noordtak is een nieuwe leiding aan het bestaande warmtenet van Arnhem.
Het warmtenet wordt gevoed met restwarmte afkomstig van afvalverbrander AVR en draagt in sterke mate bij aan een schone, gezonde en duurzame regio.

Met de Noordtak worden in eerste instantie 2.400 woningequivalenten aangesloten, waarbij 84 TJ aan fossiele energie wordt bespaard. Dit levert een CO2-reductie op van 3,2 kton per jaar. Indien op termijn ook de aanliggende wijken aangesloten worden, kan dit oplopen tot een CO2-reductie van 17 kton per jaar. Groot voordeel van de Noordtak in Arnhem is dat een aantal grootgebruikers zoals Burgers' Zoo en Rijnstate aangesloten kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.