Ads Top

TenneT mag 22 miljoen euro aan inkomsten hebben voor net op zee

TenneT mag in 2017 ruim 22 miljoen euro aan inkomsten hebben voor haar taken als netbeheerder van het elektriciteitsnet op zee. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De minister van Economische Zaken verstrekt voor deze inkomsten naar verwachting een subsidie aan TenneT.

ACM baseert de toegestane inkomsten voor TenneT als netbeheerder van het net op zee op het methodebesluit dat ze in oktober 2016 heeft vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van TenneT in 2017 worden berekend. Voor het net op zee heeft ACM gekozen voor hetzelfde redelijk rendement als voor het net op land. Verder heeft ACM gekozen voor een vergoeding voor operationele kosten zonder verrekening achteraf, omdat dit TenneT prikkelt om deze kosten efficiënt te houden.

Het kabinet laat 3500 MW aan extra windvermogen aanleggen voor de kust. Dit draagt bij aan zijn beleid om in 2023 energie voor 16 procent hernieuwbaar te laten zijn. TenneT gaat een hoogspanningsnetwerk tussen de windmolens op zee en land aanleggen. ACM reguleert TenneT omdat die een monopolie heeft. TenneT moet zijn investeringen in de aanleg van het net op zee kunnen terugverdienen, voor zover deze efficiënt zijn. Wanneer het net op zee in gebruik is genomen, toetst ACM of de kosten die de netbeheerder maakt, efficiënt zijn. ACM ondersteunt op deze manier een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.