Ads Top

Windenergie-prof Gijs van Kuik neemt na veertig jaar afscheid

Na veertig jaar actief te zijn geweest op het gebied van windenergie, hield hoogleraar Gijs van Kuik op woensdag 7 december zijn afscheidsrede aan de TU Delft. Daarin noemde hij wind op zee als een van de pijlers van duurzame energievoorziening in 2050. Ook stelt hij dat de kosten van windenergie verder omlaag moeten; tegelijkertijd moet de waarde ervan voor de maatschappij omhoog.

‘Na een flinke aanloop nadert windenergie nu een omslagpunt: windparken op zee gaan elektriciteit produceren tegen prijzen die bijna concurrerend zijn met die van fossiel opgewekte elektriciteit’, stelt Van Kuik bij zijn afscheid. ‘Het groter worden van de windturbines en windparken, en de opgedane ervaring in eerdere projecten, maken deze daling van de kostprijs mogelijk. Het Energie Akkoord voorziet in een significante bijdrage van wind op zee voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.’

Volgens Van Kuik is dit nog maar een begin: wind-op-zee heeft volgens hem de potentie om  een van de pijlers te worden van de duurzame energievoorziening van de Noordzee-landen in 2050. ‘De Nederlandse industrie, die nu al toonaangevend is voor de bouw van windparken op zee, en de Nederlandse onderzoeksinstellingen bereiden zich hierop voor in een groot samenwerkingsprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.’

Van Kuik kijkt in zijn rede ook vooruit naar de mogelijkheden en uitdagingen richting 2050. ‘De kosten moeten verder naar beneden door meer ervaring op te doen maar ook door verder onderzoek naar bijvoorbeeld meteorologische verschijnselen op grote hoogte, nieuwe materialen voor de bladen, de regelbaarheid van het vermogen en de fundering van de ondersteuning in de zeebodem. Tegelijk moet de waarde van windenergie voor de maatschappij omhoog. Dit kan door een goede inpassing het elektriciteitsnet, waarbij  onderlinge afstemming van nationale elektriciteitsmarkten zeker helpt, door rekening te houden met de ecologische waarden van de Noordzee, en door samen te werken met andere gebruikers van de Noordzee. Het produceren van synthetische brandstof door windcentrales ver op zee kan een belangrijke stap zetten naar de verduurzaming van scheepvaart en visserij.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.