Ads Top

Gedeputeerde Erik Lievers benoemd als Europees rapporteur energiebesparing

Gedeputeerde Erik Lievers is benoemd tot rapporteur “energy efficiency” voor het Comité van de Regio’s van de Europese Unie. Het Comité van de Regio's is de Europese instelling die de belangen van lokale en regionale behartigt in Europa. Het rapporteurschap houdt in dat Lievers het komend half jaar onderzoekt en rapporteert hoe de plannen van de Europese Unie voor energiebesparing het beste kunnen aansluiten bij de plannen van provincies en gemeenten. De EU-plannen voor schonere energie zijn vorige week gepresenteerd. Het rapport dat Lievers opstelt is een advies aan Europees Parlement, de Europese Raad van Ministers en de Europese Commissie. Het wordt betrokken bij de bespreking van de plannen in het Europees Parlement en de Raad in 2017.

Gedeputeerde Erik Lievers voor Energie, Milieu en Europa: “Het rapporteurschap is een enorme kans voor Overijssel en in het verlengde daarvan alle regio’s in Europa. De Europese steden en regio’s zijn een belangrijke factor in het slagen van de energieopgave. Het is belangrijk dat de regels en richtlijnen en ook de Europese fondsen zijn afgestemd op de regionale wensen en behoeften. Op die manier kan het maximale rendement worden gehaald op gebied van energiebesparing, schonere energiewinning en economische groei. Het rapporteurschap past naadloos bij onze doelstelling 20% nieuwe energie in 2023. Hoe beter de afstemming met Europa, hoe groter de kans dat we onze doelstellingen halen. ”

Het programma “Schone Energie voor alle Europeanen” is het antwoord van de Europese Commissie op het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Europa wil dat in 2030 30% van het energieverbruik is bespaard of verduurzaamd. Europa verwacht dat de energiemaatregelen een belangrijke bijdrage zullen leveren aan een schonere leefomgeving door minder CO2-uitstoot. De investeringen zorgen voor groei van de economie, de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid. Daarnaast zijn er maatregelen om ervoor te zorgen dat de energie betaalbaar blijft voor de Europese burger.

De nadruk van het rapporteurschap zal liggen op de doelen op gebied van energiebesparing. Speciaal aandachtspunt is de verduurzaming van de bestaande bebouwing. Lievers zal hiervoor inventariseren wat de Europese regio’s nodig hebben op gebied van fondsen, regelgeving en samenwerking. De verwachting is dat het rapport voor de zomer van 2017 klaar is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.