Ads Top

TenneT legt ondergrondse hoogspanningsverbinding aan in Bommelerwaard

TenneT gaat de bestaande hoogspanningsinfrastructuur rondom Zaltbommel en Maasdriel versterken door de aanleg van een ondergrondse kabelverbinding tussen Wamel en Zaltbommel.  De versterking van het elektriciteitsnet in deze regio is nodig vanwege verscherpte wettelijke normen en een toename van de belasting van het elektriciteitsnet in de regio.

De bestaande 150.000 Volt verbinding tussen Tiel en Zaltbommel is een zogenaamde uitloper van het elektriciteitsnet. Dat betekent dat er bij onverwachte uitval van deze verbinding geen vervanging beschikbaar is vanuit het onderliggende middenspanningsnet. Door de aanleg van de nieuwe ondergrondse verbinding kan het gebied bij uitval van een van de verbindingen toch van stroom worden voorzien. De kans op een stroomstoring in het gebied wordt hiermee aanzienlijk verkleind.

Veel inwoners van de Bommelerwaard herinneren zich de dagenlange stroomstoring in december 2007. Deze stroomstoring werd veroorzaakt doordat een Apache helikopter een mast raakte waardoor drie hoogspanningskabels braken en in het water van de Maas belandden. Doordat dit de enige verbinding was waarmee de Bommelerwaard van stroom werd voorzien, zat de omgeving een paar dagen zonder elektriciteit. De verbinding moest namelijk eerst hersteld worden.

De kabel volgt binnen de gemeente Maasdriel voor een groot deel het tracé van de Van Heemstraweg en houdt rekening met de belangen van grondeigenaren, natuur en archeologie. De planning is dat er medio 2017 gestart wordt met de aanleg van de verbinding waarna hij in 2019 in gebruik wordt genomen.

Om de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel mogelijk te maken moeten de bestemmingsplannen van de gemeenten West Maas en waal, Maasdriel en Zaltbommel eerst worden herzien. Het college van Maasdriel legt vanaf 22 december 2016 een voorontwerpbestemmingsplan voor de aanleg van de hoogspanningskabel ter inzage. Ook de gemeenten West Maas en Waal en Zaltbommel leggen een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.