Ads Top

Ommen zet in op zon

Het college van burgemeester en wethouders van Ommen heeft de voortgangsrapportage duurzame energie in Ommen gepresenteerd. Het is de stand van zaken van de programmalijn Duurzame Energieproductie uit het programma Duurzaam Ommen 2015 - 2018.

Wethouder Hans ter Keurst, wethouder milieu en duurzaamheid, is tevreden, maar gaat niet stilzitten. "We moeten alert blijven en samenwerken aan verdere reductie van de CO2-uitstoot. Daarvoor gaan we samen met inwoners, bedrijven en andere partijen aan de slag," is zijn mening.

Door energiebesparing moet de CO2-emissie in de gemeente Ommen gereduceerd zijn met 10 procent ten opzichte van 2012 en wordt er minimaal 5 procent duurzame energie opgewekt.

Vooral op het gebied van zonne-energie doet Ommen het al goed. Ongeveer elf procent van alle woningen in de gemeente beschikt over zonnepanelen. Hiermee stijgt Ommen ver uit boven het landelijk gemiddelde dat tussen de twee en vier procent ligt.

Ook het gas- en elektriciteitsverbruik daalt jaarlijks. Woningisolatie, zonnepanelen en gedragsverandering spelen hierbij een rol. In 2015 werd ongeveer 3 procent van het totale energiegebruik op een duurzame manier opgewekt.

Om de doelstelling uit het programma Duurzaam Ommen te halen, moet er de komende jaren nog 2 procent duurzame energie gerealiseerd worden. De gemeente ziet hierbij vooral kansen voor zonne-energie en verduurzaming van het warmtenet rondom de Carrousel.

Uit bijeenkomsten met de gemeenteraad en Plaatselijk Belangen is duidelijk geworden, dat Ommen volop op zonne-energie wil inzetten. Zon op daken bij inwoners en bedrijven heeft de voorkeur. Maar ook daken en gronden van vrijkomende agrarische bedrijven in het buitengebied bieden kansen.

De gemeente kiest ervoor om initiatieven zo veel mogelijk op maat te ondersteunen. De Zonatlas van de gemeente Ommen is daarbij een online hulpmiddel, dat in één oogopslag laat zien of het dak geschikt is voor zonne-energie. Tevens zijn de investering en terugverdientijd af te lezen.

Naast zonne-energie wil de gemeente ook de kansen onderzoeken op het gebied van waterkracht. Verkennende projecten in het land hebben aangetoond, dat in Ommen uit waterkracht zo’n twee procent aan duurzame energie op te wekken is. De gemeente neemt het initiatief om samen met partijen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.