Ads Top

Nuon wil op termijn stoppen met kolen

Nuon heeft besloten op termijn te stoppen met kolen. Directe aanleiding is het mislopen van de biomassa-subsidie die nodig is om de Hemweg-centrale te verduurzamen. Vanaf het begin van de discussie over de uitfasering van de Nederlandse kolencentrales heeft Nuon aangegeven open te staan voor zowel het verduurzamen van onze laatste kolencentrale, als een vroegtijdige sluiting mits dat eerlijk en verantwoord zou gebeuren voor onze medewerkers. 

De recente ontwikkeling betekent dat vervroegde sluiting met een compensatie of verkoop van de centrale aan een andere partij de enige overgebleven opties zijn.

De sluiting van kolencentrales in Nederland lijkt met de toekenning van de biomassa bijstook-subsidies aan RWE, Engie en Uniper ver weg. Nuon en moederbedrijf Vattenfall zien echter een toekomst zonder kolen. Wij blijven daarom bereid om te praten over vervroegde sluiting. Wij hopen dat de overheid snel duidelijkheid verschaft over haar plannen om kolen in Nederland uit te faseren.

In een verantwoorde transformatie van fossiel naar duurzaam hoort voor Nuon onder meer de afbouw van ál het kolenvermogen in Nederland en het optimaal benutten van de gascentrales, die een veel lagere CO2-uitstoot hebben. Wij hebben in het verleden bewust gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales in plaats van kolen. Via deze gascentrales, als flexibele back-up voor wind en zon, streeft Nuon naar een toekomst waarin elektriciteit CO2-vrij wordt opgewekt. Met deze doelstelling voor ogen ontwikkelen wij bijvoorbeeld onze Magnum-gascentrale verder tot een ammoniak-centrale zonder CO2-uitstoot.

Nuon en Vattenfall zetten al jaren in op een verdere verlaging van de CO2-uitstoot van haar activiteiten. Naast omvangrijke investeringen in de groei van duurzame energie uit wind, zon en duurzame warmte, heeft Nuon geïnvesteerd in veel schonere, gasgestookte centrales.

De Hemweg kolencentrale heeft een technische levensduur tot 2034, een rendement van 42% en een vermogen van 630 megawatt. De centrale voldoet aan de laatste milieueisen en behoort tot de top van de Europese kolencentrales.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.