Ads Top

Windenergie versus vleermuis

Het is bekend dat vleermuizen windturbines niet altijd kunnen ontwijken. Door luchtdrukverschillen kunnen ze hun oriëntatie kwijtraken en tegen de mast of de turbinebladen vliegen. Maar, hoe vaak gebeurt het en wat is de oplossing? Dat wordt onderzocht op het testpark van ECN in de Wieringermeer.

“Over welke aantallen praten we? Wat is het gedrag van vleermuizen rond windturbines? En wat het effect van het weer? Daar is niet veel over bekend. Maar juist nu er offshore veel nieuwe windparken worden gebouwd, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van het gedrag”, aldus Hans Verhoef van ECN. Bij elk nieuw te bouwen windpark is een onderzoek naar vleermuizen vereist volgens het kavelbesluit. En bij bepaalde omstandigheden kan de overheid zelfs opleggen dat een turbine stil wordt gezet om overlast voor de beschermde diersoort te beperken.

Testen op land én op zee ECN vindt het belangrijk dat offshore windparken worden gebouwd die minimale schade aan de natuur toebrengen. Daarom wordt een groot nationaal onderzoeksprogramma naar gedrag van vleermuizen ondersteund. In de Wieringermeer zijn aan een windturbine van ECN 12 ultrasone microfoons bevestigd om vleermuisgeluiden te registreren. Ze zijn geplaatst op 3 verschillende hoogten en in 4 windrichtingen. Ook warmtecamera’s worden ingezet om de vluchtwegen van vleermuizen en eventuele aanvaringen te registreren. De resultaten van het onderzoek zijn waarschijnlijk in het najaar van 2016 beschikbaar. Verhoef: “Als de testen aan de ECN turbines zijn afgerond, wordt een programma opgestart om meetapparatuur te installeren op een offshore turbine. Want, wat blijkt?

Vleermuizen zijn ook regelmatig boven de Noordzee te vinden.” Kennis geeft voorsprong In de onderzoeken naar vleermuizen werkt ECN samen met ecologische onderzoeksbureaus, zoals IMARES. Hans Verhoef: “We stellen onze testfaciliteiten beschikbaar en koppelen onze kennis van energietechniek en meteorologische gegevens nu aan ecologische kennis. Door samen te werken en inzichten te delen, zijn we in staat om de ontwikkeling van offshore windenergie dichterbij te brengen.” Naast onderzoek naar vleermuizen heeft ECN een detectiesystemen voor vogelaanvaringen ontwikkeld: WT-BIRD. ECN is samen met Bureau Waardenburg nauw betrokken bij offshore metingen met dit systeem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.