Ads Top

Energiecampus Leeuwarden start kennisdeling met lancering website

De planontwikkeling voor Energiecampus Leeuwarden, een initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat, staat niet stil. Sterker nog: de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Leeuwarden is inmiddels getekend en het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot 30 november ter inzage in het Stadskantoor. Medio mei 2017 zou het plan vastgesteld kunnen zijn door de raad.

Energiecampus Leeuwarden gaat zijn plek vinden op de voormalige vuilstort Schenkenschans en de direct aangrenzende terreinen tot aan de N31 in gemeente Leeuwarden. Het wordt een gebied waar kennis, experimenten, innovatie en productie op het gebied van duurzame energie samenkomen. Gerelateerde duurzame bedrijvigheid krijgt een plek op de Energiecampus, evenals onderwijs- en kennisinstellingen. Hiervoor wordt onder andere een kenniscentrum gebouwd en experimentlocaties ingericht. In de gebiedsontwikkeling staan drie doelen centraal.

De Energiecampus Leeuwarden richt zich in de eerste plaats op de productie van groene energie; voor eigen gebruik en voor minimaal 4000 huishoudens in de stad Leeuwarden. Met onder meer een zonnepark en een biovergister 3.0 die is ontwikkeld op de Dairy Campus. Daarnaast ligt de focus op duurzame innovaties en het vermarkten daarvan. Het 48 hectare groot corporate campusterrein biedt hier de ruimte voor. Tot slot is het versterken van de economische infrastructuur een doel. De ontwikkeling levert tussen de 70 en 240 arbeidsplaatsen op. Het geheel wordt goed landschappelijk ingepast met veel groen, water, recreatieve fietspaden en een omliggend dijklichaam.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.