Ads Top

Huishouden betaalt in 2017 13 euro meer voor transport energie

De tarieven die de regionale netbeheerders in rekening mogen brengen voor het transport van elektriciteit en gas stijgen in 2017 met gemiddeld 13 euro per jaar per huishouden. De transporttarieven voor elektriciteit dalen met 5 euro per jaar, voor gas stijgen ze met 18 euro per jaar. Dat blijkt uit de tarievenbesluiten voor 2017 die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld. Ongeveer een vijfde deel van de energierekening van huishoudens bestaat uit transportkosten.

De transportprijzen verschillen enigszins per regio. De stijging van de transporttarieven voor gas komt met name door de vervanging van oude gasaansluitingen. Deze investeringen zijn nodig voor de kwaliteit en de veiligheid van het gastransport.

De daling van de transporttarieven voor elektriciteit komt doordat regionale beheerders van elektriciteitsnetten over de afgelopen jaren zelf minder kosten hebben gemaakt dan was verwacht. Bovendien waren ze in 2015 minder kwijt dan werd gedacht aan transport op het landelijk hoogspanningsnet. Dat is verrekend in de tarieven voor 2017.

De tarievenbesluiten van de ACM volgen op de methodebesluiten die de ACM in september publiceerde. Voor de periode 2017 tot en met 2021 heeft de ACM de methode vastgesteld waarmee zij bepaalt hoe hoog de inkomsten van de energienetbeheerders mogen zijn. Op basis hiervan stelt de ACM ieder jaar de tarieven vast die netbeheerders mogen rekenen aan consumenten en bedrijven. Doel hiervan is om te komen tot redelijke transporttarieven voor gas en elektriciteit. Daarbij moeten netbeheerders hun investeringen – bijvoorbeeld in veiligheid en duurzaamheid - kunnen terugverdienen, voor zover deze efficiënt zijn. Zo betalen consumenten en bedrijven niet te veel, terwijl netbeheerders voldoende kunnen verdienen om te blijven investeren in een duurzame en betrouwbare energievoorziening.

         
       
   

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.