Ads Top

'ING investeert 248 miljoen in omstreden Dakota oliepijpleiding'


ING verstrekte een directe lening van 248 miljoen dollar aan de omstreden Dakota Pijpleiding die nu wordt aangelegd in de Amerikaanse staat Dakota. Daarnaast financierde ABN Amro één van de bedrijven betrokken bij de aanleg van de Dakota Pijpleiding met 45 miljoen dollar.

In de afgelopen maanden groeide het protest van Sioux indianen tegen de aanleg van deze oliepijpleiding op hun grondgebied, uit angst voor vervuiling van drinkwater en olielekkages. Vreedzaam protest wordt in toenemende mate hard neergeslagen door politie en bewapende particuliere veiligheidsdiensten die werken voor bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van deze oliepijpleiding. De Eerlijke Bankwijzer roept, na afstemming met de Sioux, ING en ABN Amro op om per direct naar de Standing Rock Sioux Tribe te luisteren en de investeringen in de Dakota Pijpleiding stop te zetten.

Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer: "Oliemaatschappijen willen koste wat kost de Sioux een oliepijpleiding door de strot duwen. De Sioux indianen zijn hierbij niet gehoord en zijn terecht bang voor vervuiling van hun drinkwater en grond. Fatsoenlijke banken als ING en ABN Amro moeten dit ten harte nemen en luisteren naar de oproep van de Sioux: stop alle betalingen aan dit project en de bedrijven erachter, tot er een oplossing is gevonden waar de Sioux achter staan."

De kans op watervervuiling en olielekkages als gevolg van oliepijpleidingen in de VS zijn reëel. De Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration heeft sinds 2010 3.300 meldingen gedaan van lekkages. In de afgelopen maanden is het vreedzame verzet van indianen en hun duizenden bondgenoten tegen de aanleg van deze oliepijpleiding langs het waterreservaat van de Sioux sterk toegenomen. In reactie hierop is fors geweld gebruikt door politie uit meerdere Amerikaanse staten, leden van de US National Guard en bewapende particuliere veiligheidsdiensten die werken voor bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van deze oliepijpleiding. Het willekeurige geweld, waarbij honden, rubber kogels en traangas werden ingezet, heeft al geleid tot honderden gewonden. Gearresteerde demonstranten zijn onderworpen aan een onmenselijke behandeling, zoals naakte opsluiting, zonder voedsel en in hondenkennels.

De Noorse bank DNB heeft aangegeven dat ze haar positie zal gebruiken om een oplossing te vinden voor het conflict. En als dit geen goede resultaten oplevert dan zal DNB verdere betrokkenheid bij de financiering van het project heroverwegen. DNB heeft haar aandelen in Dakota Pipeline inmiddels van de hand gedaan.

Op 7 november heeft de Eerlijke Bankwijzer contact gezocht met ING en ABN Amro over deze kwestie. ING heeft hier niet op gereageerd, maar heeft wel een verklaring op haar website gepubliceerd waaruit blijkt dat de bank haar 'bezorgdheid' heeft geuit en om 'aanvullend onderzoek' vraagt. ABN Amro heeft de Eerlijke Bankwijzer telefonisch laten weten dat men in dialoog wil gaan met het betrokken bedrijf waaraan de bank leningen verstrekt, Energy Transfer Equity, en dit in een verklaring op haar website op 25 november bevestigd. De Eerlijke Bankwijzer vindt dit positief, maar onvoldoende, gelet op de ernst van de situatie.

De Eerlijke Bankwijzer roept - in nauwe afstemming met de Sioux en betrokken organisaties in de VS- ING en ABN Amro op om alle verdere betalingen aan het project respectievelijk de bedrijven erachter per onmiddellijk stop te zetten en dit publiek te communiceren. Verder dienen de banken op zeer korte termijn een dringende oproep te doen aan de betrokken bedrijven bij dit project om alle activiteiten voor dit project per onmiddellijk stop te zetten en niet te hervatten totdat alle openstaande kwesties zijn opgelost tot volle tevredenheid van de Standing Rock Sioux. In het geval er geen overeenstemming komt tussen betrokken bedrijven en de Standing Rock Sioux, en de bedrijven de aanleg van de pijpleiding willen doorzetten, dient ING zich terug te trekken uit het project en ABN Amro de relatie met ETE te beëindigen.

Op 8 december zal er een 'ceremonie plus peaceful actie', op de wijze zoals dit in Standing Rock gebeurt, plaatsvinden bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam vanwege ING's financiering van de Dakota Access Pijpleiding.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.