Ads Top

Sloewarmte: naar een duurzame Zeeuwse zeehaven

In de haven van Vlissingen werken een aantal bedrijven samen om restwarmte opnieuw te benutten. De restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot. Op 21 oktober 2016 is Sloewarmte B.V. officieel geopend door Ben de Reu, gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

De restwarmtekoppeling is aangelegd tussen Zeeland Refinery, Martens Havenontvangstinstallatie en COVRA. Restwarmte uit productieproces van Zeeland Refinery wordt op 140 graden afgevangen en in water via pijpleiding geleverd aan Martens en COVRA. Martens gebruikt de restwarmte om gebruikte olie van (zee-)schepen te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik. COVRA zet de restwarmte in voor de klimaatbeheersing in haar kantoren. Na gebruik gaat het water terug naar Zeeland Refinery, die het weer gebruikt als koelwater in haar productieproces. Op jaarbasis leidt de koppeling tot een energiebesparing van 2,4 miljoen Nm3 per jaar. Dit is gelijk aan het verbruik van circa 1.500 huishoudens. Hiermee wordt tevens per jaar ongeveer 4.300 ton minder CO2 uitgestoten. Sloewarmte B.V. is officieel gestart op 29 september 2014. In 2015 is de restwarmtekoppeling tussen Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA aangelegd. Sinds begin 2016 is de restwarmtekoppeling in gebruik.

Gedeputeerde Ben de Reu van de Provincie Zeeland: "Het project Sloewarmte B.V. is een voorloper op Smart Delta Resources projecten die we in 2013 zijn gestart met elf bedrijven in de Delta regio. Doel hiervan is om te werken aan concrete business cases bij het uitwisselen van energie en grondstoffen onderling bij de sectoren chemie, energie, food en staal. Hiermee wordt de concurrentiepositie van de bedrijven op de wereldmarkt vergroot, wordt de CO2 uitstoot terug gebracht en kunnen bedrijven duurzamer ondernemen. Ik ben ik trots op de voorlopersrol van Zeeland, en in SDR verband blijven we hard aan het werk om meer van dit soort projecten in Zeeland te realiseren."

Evides Industriewater, Zeeland Seaports en Martens Cleaning hebben samen Sloewarmte B.V. opgericht om de koppeling te kunnen realiseren. De restwarmtekoppeling verbindt de bedrijven Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA. Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken hebben middels een subsidie bijgedragen aan de realisatie van het project.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.