Ads Top

VEH: slimme meter data zetten niet aan tot energiebesparing

De uitrol van de slimme energie meter leidt niet tot de verwachte energiebesparing. Dat stelt Vereniging Eigen Huis.

Tot 2020 vervangen netbeheerders alle huidige gas en elektriciteitsmeters door een slimme meter. Inmiddels heeft ongeveer 30 procent van alle huishoudens al een slimme meter. Bij het begin van de uitrol is de verwachting uitgesproken dat dit voor consumenten zou leiden tot een besparing van 3,2 procent op elektriciteit en 3,7 procent op gas. Het grootste deel van deze besparing moet voortkomen uit gedragsveranderingen die in gang gezet worden door het verbruikskostenoverzicht dat alle consumenten met een slimme meter twee maandelijks van hun energieleverancier moeten ontvangen.

Uit het onderzoek onder 4.425 leden van Vereniging Eigen Huis blijkt echter dat maar 30 procent van de respondenten vindt dat het verbruikskostenoverzicht hen aanzet tot energiebesparing. Naast het ledenonderzoek heeft Vereniging Eigen Huis de overzichten ook aan wet- en regelgeving getoetst. Verreweg de meeste energieleveranciers lieten in meer of mindere mate steken vallen in hun overzichten. NLE, VandeBron en Budgetenergie vielen hierbij in negatieve zin op. Alleen het verbruikskostenoverzicht van Eneco voldoet volledig.

"De verbruikskostenoverzichten zijn moeilijk te doorgronden en leiden niet tot een gewenste verandering van het gedrag van consumenten" aldus directeur Kennis en Belangenbehartiging Rob Mulder. "Daarnaast zien we dat de meeste energieleveranciers zich niet eens houden aan de regelgeving waarin staat waar het overzicht aan moet voldoen. Niet verwonderlijk dat het voor de meeste consumenten geen stimulans is om energie te besparen. En een derde van de consumenten zegt geen verbruikskostenoverzicht te ontvangen. Als we zo door gaan, realiseren we de verwachte energiebesparing bij lange na niet. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de consument" aldus Mulder.

De vereniging roept minister Kamp dan ook op om een taskforce in stellen waarin de verantwoordelijke partijen zoals netbeheerders en energieleveranciers samen de problemen in kaart brengen en komen tot snelle oplossingen die aansluiten op het gedrag van consument. Hier kan bijvoorbeeld geleerd worden van Engeland waar consumenten bij de installatie van de slimme meter een eenvoudige display hebben gekregen die direct feedback geeft op het energieverbruik. De lijkt betere resultaten op te leveren. Daarnaast moet er gekeken worden hoe je consumenten beter kunt ontzorgen bij vragen als wat moet ik doen, wie kan dit doen en hoe financier ik de energiebesparende maatregelen.

De slimme energie meter alleen biedt consumenten geen directe verbruiksinformatie. Door koppeling van slimme tools en diensten heeft de gebruiker de mogelijkheid om de gegevens die de slimme meter meet zelf te analyseren. In Nederland is er voor gekozen om deze opties door de markt te laten aanbieden. Zonder deze tools en diensten is de consument aangewezen op het verbruikskostenoverzicht dat tweemaandelijks door de energieleverancier wordt toegezonden. Het overgrote deel van de huishoudens met een slimme meter gebruikt nog geen aanvullende verbruiksmanager. De huidige aanbiedingen sluiten onvoldoende aan op wensen en behoeften van de grote groep consumenten die niet bovenmatig geïnteresseerd is in besparing, milieu of techniek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.