Ads Top

Groningen maakt werk van duurzame warmtevoorziening

Hoe kun je duurzaam omgaan met het gebruik van warmte? Dat staat in het nieuwe Warmteplan van de provincie. Hieruit blijkt dat er in Groningen tot 2020 al vier tot vijf petajoules duurzame warmte geproduceerd kan worden. Dat is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van een kwart van alle huizen in onze provincie. Het warmteplan is opgesteld omdat het Rijk de provincies heeft gevraagd inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om het warmtegebruik te verduurzamen.

In het warmteplan heeft de provincie de warmtevraag en het warmteoverschot in beeld gebracht, via een zogeheten warmtekansenkaart. In onze provincie is een aantal zeer grote duurzame warmteproducenten gevestigd. De grootste hoeveelheid duurzame warmte wordt geproduceerd door Eneco Energy from Waste, een afvalcentrale in Delfzijl. Een andere grote warmtebron, die ook in Delfzijl staat, wordt de biomassacentrale Eneco Bio Golden Raand, die van elektriciteitsproductie overschakelt naar warmteproductie.

Verder zijn er concrete plannen voor nieuwe warmtebronnen en -netten. Zo is de stad Groningen bezig met de ontwikkeling van een geothermieproject, waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte uit diepe aardlagen, en heeft Hoogezand onlangs een warmtenet in gebruik genomen. Ook zijn er plannen om warmtenetten aan te leggen of uit te breiden in bijvoorbeeld Delfzijl en Veendam.

Warmte vormt de grootste energievraag, maar biedt ook de grootste mogelijkheden voor besparing. De bevindingen van alle provincies worden verwerkt in de plannen van het Rijk. "Ik ben blij dat we nu goed kunnen laten zien wat we op warmtegebied op korte termijn kunnen realiseren", aldus gedeputeerde Nienke Homan. "Op lange termijn willen we alle warmte in Groningen duurzaam opwekken, en ook daarvoor zijn volop mogelijkheden. Ik hoop dat het Rijk nu ook snel met een visie op warmte voor de lange termijn komt en middelen vrijmaakt om de warmtetransitie in Groningen mogelijk te maken."
Bij de plannen voor de ontwikkeling van duurzame warmte werkt de provincie Groningen nauw samen met Drenthe en Fryslân, het Rijk, gemeenten, de energiesector, netbeheerders en woningcorporaties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.