Ads Top

Kamp kiest noordkant Maasvlakte voor kabel windpark Hollandse Kust Zuid

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) kiest Maasvlakte-Noord als plek waar de elektriciteit van windpark Hollandse Kust Zuid straks aan land wordt gebracht. De provincie Zuid-Holland en vier gemeenten in de regio gaven eerder al adviezen voor dit tracé. Kamp kiest hiermee niet voor de goedkoopste optie, maar wel voor de variant met de minste impact op de omgeving.

Er moet 1.400 MW aan vermogen worden gerealiseerd op vier kavels. Via twee onderstations wordt het windpark op het landnet aangesloten. TenneT koos eerder dit jaar drie mogelijke routes voor de bekabeling voor het aan land brengen van de elektriciteit. Ieder tracé had twee varianten. Minister Kamp kiest nu voor aansluiting op het hoogspanningsstation van TenneT op de Maasvlakte via de noordkant van het kunstmatige eiland. Deze variant is niet de goedkoopste, maar heeft als voordeel dat geen bewoond gebied doorkruist hoeft te worden. De provincie Zuid-Holland steunt de minister zijn besluit en de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Westland en Midden-Delfland hebben hun voorkeur uitgesproken voor deze variant. Daarnaast sprak een aantal groene organisaties de voorkeur uit voor deze route, wij zijn dan ook blij met deze beslissing. TenneT hoopt in 2018 met de aanleg van de benodigde infrastructuur te beginnen.

De keuze van Kamp staat nog niet onherroepelijk vast. Wanneer de milieueffectrapportage is afgerond volt er een ontwerp-inpassingsplan. Deze zal naar verwachting in het tweede kwartaal van komend jaar ter inzage worden gelegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.