Ads Top

Liander zoekt marktpartijen voor flexibiliteitsmarkt in energie

Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening. Er wordt steeds meer elektriciteit opgewekt uit zon en wind, en dat gebeurt steeds vaker decentraal in plaats van centraal. Bovendien vinden duurzame en milieuvriendelijke elektrische apparaten, zoals elektrische warmtepompen en elektrische auto’s, steeds vaker hun intrede.

Deze ontwikkelingen kunnen echter leiden tot hogere kosten in het energiesysteem. Ten eerste kunnen er stroompieken ontstaan waar het lokale elektriciteitsnet niet op gebouwd is. De klassieke manier om dit op te vangen is het verzwaren van het net, maar dat brengt kosten met zich mee. Ten tweede worden vraag en aanbod van elektriciteit minder goed voorspelbaar door het fluctuerende karakter van zonne- en windenergie. Hierdoor kan soms een tekort en soms een overschot aan stroom zijn. Het effect is dat de stroomprijzen meer zullen fluctueren.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet het elektriciteitssysteem flexibeler worden. Flexibiliteit is het vermogen van energieaanbieders en -vragers om vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen. Een markt voor deze flexibiliteit is voor netbeheerders één van de manieren om slim om te gaan met de toename van duurzame energie en transport ervan.

Liander nu het initiatief om een flexibiliteitsmarkt in energie mogelijk te maken. Zo wil de netbeheerder zorgen dat deze operationeel is voordat significante netproblemen ontstaan. Een goedlopende open flexibiliteitsmarkt bestaat uit voldoende gebruikers en marktpartijen, waarbij deelnemende gebruikers van elektriciteit en spelers hun eigen keuzes kunnen maken. Dit initiatief is een overbrugging, van experiment naar operationele markt. Hierbij wordt uitgegaan van de Universal Smart Energy Framework-standaard.

Liander is op zoek naar organisaties die willen deelnemen in deze flexibiliteitsmarkt en organiseert begin december daarom een kick-off event. Door met meerdere partijen de toekomstige markt te realiseren, moet er marktdynamiek gaan ontstaan. Naar aanleiding van deze kick-off volgt een marktconsultatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.