Ads Top

Amsterdam wordt aardgasloze stad

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn, zo maakt het college van Burgemeester en Wethouders bekend in haar strategie 'Naar een Stad zonder Aardgas'. Om snel ervaring op te doen met het op grote schaal aardgasloos maken van bestaande woningen, wijzen Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste 10.000 woningen aan waar dit gaat gebeuren.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.”

Het college kiest onomwonden voor een aardgasvrije stad. Dat brengt een enorme opgave met zich mee. In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens of het Amstelkwartier liggen al geen gasleidingen meer. In 2020 zullen 102.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. De meest ingrijpende keuze is om nu bestaande gebouwen op grote schaal van het aardgas af te halen. Hiermee wordt ervaring opgedaan met welk alternatief op welke plek het beste past. Ook alternatieven als volledige elektrische warmtesystemen of geothermie komen daarbij in beeld.

Voor de overgang naar de aardgasloze stad gaat de gemeente intensief samenwerken met de vijf woningcorporaties Eigen Haard, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Ymere, warmtebedrijven Nuon en Westpoort Warmte, netbeheerder Alliander en de Huurdersvereniging Amsterdam. Het college wil bovendien bewoners een grotere rol gaan geven. Lokale huurders- en bewonersorganisaties, VvE ‘s, particuliere woningeigenaren en andere eigenaren van gebouwen zullen worden geraadpleegd. Belangrijk uitgangspunten zijn dat de kosten voor bewoners niet stijgen en Amsterdammers betrokken worden bij de keuzes die gemaakt gaan worden.

In 'Naar een Stad zonder Aardgas' wordt ook het Rijk een belangrijke rol toebedeeld, bijvoorbeeld in het aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving. Veder moeten er meer bevoegdheden naar de gemeente gaan om lokaal de juiste keuzes te maken. Ook voor de financiering wordt naar het Rijk gekeken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.