Ads Top

Natuur & Milieu start coalitie voor hogere CO2-prijs

Natuur & Milieu initieert een brede coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties om een hogere CO2-prijs af te dwingen. Het startsein vindt vandaag plaats op de klimaattop in aanwezigheid van een groot aantal bedrijven. Alle bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn welkom om mee te doen.

Nederland stoot jaarlijks 195 Mton CO2(eq) uit. Dit broeikasgas is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Momenteel kost het uitstoten van CO2 bijna niks: slechts 5 euro per ton CO2. Natuur & Milieu pleit voor het invoeren van een hogere CO2-prijs in Nederland bovenop het bestaande emissiehandelsysteem ETS. Wij verwachten niet dat het ETS snel genoeg versterkt wordt om voor een voldoende hoge prijs te zorgen.

‘Het mes snijdt aan twee kanten met een hogere CO2-prijs: vervuilen kost dan zoveel geld dat wij verwachten dat de CO2-uitstoot drastisch daalt. De hogere belastingopbrengsten dankzij de CO2-prijs kan de overheid investeren in duurzame energie,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. Uitgangspunt is dat een hogere CO2-prijs niet mag leiden tot concurrentienadeel voor in Nederland gevestigde bedrijven die op internationale schaal opereren.

De CO2-prijscoalitie gaat  gezamenlijk de concrete mogelijkheden voor een hogere CO2-prijs in Nederland verkennen. Het resultaat van deze verkenning wordt overhandigd aan de formateur van het nieuwe kabinet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.