Ads Top

'Met Trump blijft de VS in het fossiele tijdperk'

De verkiezing van Donald Trump tot president van de VS is een grote bedreiging voor het klimaat en de landen en bevolkingsgroepen die nu al slachtoffer zijn van de klimaatverandering. Reden te meer voor Europa én Nederland om serieus werk te maken van de ambities van Parijs om de opwarming van de aarde onder 2 en liefst 1,5 graden te houden, zegt  Donald Pols, de directeur van Milieudefensie.

'Wat Trump niet begrijpt is dat de schone energie revolutie niet meer te stoppen is. De hoeveelheid zonne- en windenergie en schone energie uit andere bronnen neemt elk jaar exponentieel toe. Schone energie is nu eenmaal een steeds betere buisinesscase en zorgt bovendien voor veel nieuwe werkgelegenheid.

Als Trump zijn fossiele beloften waarmaakt, worden de VS volgens Pols decennia terug het fossiele tijdperk in gekatapulteerd. Dat is een ramp voor het klimaat, maar ook een ramp voor zijn kiezers omdat de schone energie revolutie en de banen die hiermee gemoeid zijn volledig aan de de VS voorbij zullen gaan.

'Voor Nederland en de andere Europese landen, maar ook China, India en andere zuidelijke landen des te meer reden om ons wel aan de afspraken van Parijs te verbinden en de enorme kansen van de schone energie revolutie te onderkennen. De winst van Trump is een extra reden én kans om nog meer vaart te maken met de noodzakelijke omslag naar een fossielvrije economie.

'Een omslag waarvan bovendien iederéén de vruchten moet kunnen plukken. In de zin van nieuwe en betere banen, toegang tot schone energie en delen in de opbrengsten daarvan. Want alleen een éérlijke transitie kan in Nederland, Europa en elders op de wereld de opkomst van de xenofoob-rechtse partijen stuiten. Het is nu belangrijker dan ooit voor individuen, gemeenschappen, steden, regio’s en bedrijven gezamenlijk de weg naar een schone en veilige toekomst in te slaan en de opbrengst daarvan te delen. Niemand mag en kan achterblijven.

'Ook de Amerikanen niet. Daarom zullen we ook onze collega’s van Friends of the Earth US, 350.org, de inheemse gemeenschappen van Standing Rock en alle andere Amerikaanse organisaties die zich in de VS al jarenlang met veel daadkracht en creativiteit inzetten voor de groene energie revolutie steunen in hun verzet tegen de fossiele backlash die Trump wil ontketenen. De eerlijke en duurzame energie revolutie dendert door.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.