Ads Top

Varen op afval

Het is mogelijk om uit afval stookolie voor de scheepvaart te maken. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat het Amsterdamse bedrijf Bin 2 Barrel heeft uitgevoerd. De Drentse Green Deal heeft het mogelijk gemaakt om een aantal tests en het technisch onderzoek financieel te ondersteunen. De uitkomst van de testen is dat Bin 2 Barrel mogelijkheden ziet om bepaalde afvalstromen om te zetten in stookolie en daarmee uit afval een energierendement van 80% in plaats van 30% te halen.
Bin 2 Barrel heeft veel ervaring in het verwerken van afval en het ontwikkelen van duurzame technologie. Bin 2 Barrel wil nu stookolie gaan produceren door het toepassen van pyrolyse, een techniek waarbij met behulp van zeer hoge temperaturen en zonder zuurstof afvalstoffen worden ontleed. Via de Green deal heeft de provincie een financiële bijdrage verleend voor het onderzoek naar deze nieuwe techniek.
Oprichter Paul Harkema: "We hebben afgelopen zomer echt stappen gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat het echt mogelijk is om uit afval olie te winnen. Niet alleen het rendement van afval wordt op een betere manier ingezet, ook de scheepvaart is er bij gebaat., we creëren hiermee een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. We besparen op deze manier ongeveer 32 duizend ton CO2 per jaar" Deze besparing is het equivalent van de besparing van meer dan 60.000 Toyota Priussen per jaar.
Gedeputeerde Henk van de Boer ziet dit als een ontwikkeling waarbij het mes aan twee kanten snijdt. "Deze methode levert ten opzichte van het verbranden van afval veel meer energierendement op. Anderzijds is de scheepvaart er bij gebaat om op duurzame wijze gebruik te maken van de stookolie"
Bin 2 Barrel wil een pyrolysefabriek bouwen op het energietransitiepark Midden-Drenthe. De fabriek zal jaarlijks 35.000 ton restafval omzetten naar olie. Waarbij elke 1000 kg afval gemiddeld 400 liter stookolie op zal leveren. De kwaliteit van deze stookolie is reuk- en geurloos en zal toegepast worden in de scheepvaart.
De verwachting is dat de fabriek medio 2015 in gebruik kan worden genomen. De fabriek die straks zeven dagen per week, 24 uur per dag draait, zal ongeveer 10-15 arbeidsplaatsen opleveren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.