Ads Top

Schaliegas: 'fracken' alleen na milieueffectenstudie

Het Europees Parlement wil dat exploratie en winning van niet-conventionele koolwaterstoffen door middel van 'fracken' voortaan wordt voorafgegaan door een verplichte milieueffectenrapportage. Dat bleek woensdag tijdens de stemming over aanpassingen van de huidige milieueffectenrichtlijn.
Niet-conventioneel gas (zoals steenkoolgas of schaliegas) is gas dat zich bevindt in de poriën van harde bodemlagen. Dit gas is daardoor moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag te fracken. Fracken, een afkorting van de term “hydraulic fracturing”, is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag.
De milieueffectenrichtlijn is van toepassing op publieke en private bouwprojecten. De richtlijn schrijft bepaalde criteria voor waaraan moet worden voldaan bij het indienen van projectvoorstellen voor goedkeuring door nationale autoriteiten. De richtlijn beslaat een breed scala aan projecten, waar onder bijvoorbeeld bruggen of varkensboerderijen.
Ook gaswinningsprojecten van minimaal 500.000 m3 per dag vallen onder de richtlijn. Echter, schaliegasprojecten blijven vaak onder die grens als gevolg van het frackingsproces, waardoor een milieuonderzoek ook niet verplicht is. EP-leden willen nu dat zo'n onderzoek wel verplicht wordt - ongeacht de hoeveelheid - voor alle exploratie- en winning van schaliegas, schalie-olie en steenkoolgas die gepaard gaat met fracken.
Andrea Zanoni (ALDE, IT), die de richtlijn door het Parlement loodst, kreeg een mandaat om een akkoord in eerste lezing te bereiken met de Raad. Dit mandaat werd verstrekt met 332 stemmen voor, 311 tegen en 14 onthoudingen.
Het voorstel omvat ook maatregelen die moeten voorkomen dat belangenconflicten optreden. Het EP wil garanties dat experts die onderzoek doen competent, objectief en onafhankelijk zijn. Tenslotte wil het EP ook verankeren dat het publiek goed geïnformeerd en geraadpleegd wordt als er in de buurt sprake is van grootschalige projecten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.