Ads Top

CO2-uitstoot in Haarlem neemt voor het eerst af

Sinds 2008 meet de gemeente de CO2-uitstoot van de hele stad. De meting is gebaseerd op de energieverbruikscijfers van netbeheerder Liander en de berekende verkeerscijfers van het CBS. De afgelopen jaren zijn inwoners en bedrijven minder energie gaan verbruiken. Van alle huishoudens is bijna de helft overgestapt op groene stroom. Het opwekken van duurzame energie, door bedrijven én particulieren, nam ook toe. Vooral zonnepanelen staan meer en meer in de belangstelling.
Een gemiddeld Haarlems gezin verbruikt minder elektra dan een gemiddeld Nederlands gezin. Datzelfde geldt voor het gasverbruik. De gemeente heeft geen toegang tot de verbruikscijfers van groene stroom, maar heeft wel een steekproef uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zo’n 45% van de Haarlemmers groene stroom verbruikt. Bij de opwekking van groene stroom komt geen CO2 vrij. In 2012 lagen op ongeveer 700 adressen in Haarlem zonnepanelen op het dak, dat is 1 op de 100.
De CO2-uitstoot steeg de afgelopen jaren telkens licht maar daalde in 2012 met 1,1%. Bewoners van Haarlem stootte in 2012 3,3% minder CO2 uit in vergelijking met 2011. Bij bedrijven kwam de CO2-reductie op 0,7% uit. De uitstoot door verkeer was 0,6% hoger dan in 2011. Als het geschatte verbruik van groene stroom in de meting zou zijn meegenomen, zou de CO2-uitstoot in Haarlem in 2012 niet met 1,1%  gedaald zijn, maar met bijna 13%. De prognose voor het jaar 2013 is dat de daling zich voortzet.
Haarlem heeft de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. Er bestaan al veel groene initiatieven in de stad van woningcorporaties, banken, projectontwikkelaars, milieugroeperingen en de gemeente. Maar ook particuliere initiatieven. Alle projecten leveren een bijdrage aan de ambitie van een klimaatneutrale stad in 2030.
De CO2-monitor is te vinden onder ‘downloads’op de klimaatwebsite www.degroenemug.nl De Groene Mug wil iedereen prikkelen energie te besparen en daarmee een steentje bij te dragen aan de doelstelling van de klimaat neutrale stad. Deze site is hét loket waar Haarlemmers terecht kunnen voor vragen, wensen en oriëntatie op energiebesparing.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.