Ads Top

Provincie moet weer beslissen over elektriciteitscentrales Maasvlakte

Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland moet voor de tweede keer een nieuw besluit nemen op de bezwaren tegen de natuurvergunningen voor de elektriciteitscentrales van GDF Suez en E.On op de Maasvlakte. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van vandaag (30 oktober 2013). Greenpeace, de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne en de stichting Natuur en Milieu waren tegen de besluiten in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
In mei 2011 oordeelde de Raad van State ook al dat het provinciebestuur een nieuw besluit moest nemen op de bezwaren van de organisaties. In maart 2012 besliste het provinciebestuur op de bezwaren van de organisaties en verklaarde die wederom ongegrond. Volgens het provinciebestuur blijkt uit onderzoek dat met natuurbeheermaatregelen, zoals maaien, afplaggen of begrazing, zoveel stikstof uit de Natura 2000-gebieden wordt verwijderd, dat de extra stikstofuitstoot van de centrales geen invloed zou hebben op de natuurgebieden.
Naar het oordeel van de Raad van State kon het provinciebestuur zich op basis van nieuw onderzoek niet met zekerheid op het standpunt stellen dat de nabijgelegen beschermde natuurgebieden niet worden aangetast. Hoewel bij zo'n onderzoek wel de effecten van natuurbeheermaatregelen mogen worden meegenomen, is in dit geval 'onvoldoende gekwantificeerd' wat de omvang is van die maatregelen en welke stikstofwinst daarmee behaald wordt in vergelijking met de verwachte stikstofuitstoot van de centrales. Hierdoor is niet duidelijk of met de natuurbeheermaatregelen de verslechtering van de natuurgebieden door de stikstofuitstoot van de centrales kan worden voorkomen. Verder is 'niet inzichtelijk gemaakt' of met louter natuurbeheer de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, die zijn gericht op behoud en verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de natuurgebieden, nog wel bereikt kunnen worden en of die niet 'in gevaar worden gebracht'.
Het provinciebestuur van Zuid-Holland zal zich nog een keer moeten buigen over de bezwaren van de milieuorganisaties. De uitspraak betekent niet dat de bouw van de centrales moet worden stilgelegd.
GDF Suez bouwt aan de Missouriweg een nieuwe elektriciteitscentrale met een capaciteit van 750 megawatt. E.On is al sinds 1975 gevestigd op de Maasvlakte en breidt de productie van de bestaande centrale aan de Coloradoweg uit met een extra productie eenheid van 1100 megawatt. Zowel E.On als GDF Suez wekt elektriciteit op door middel van het verstoken van kolen en biomassa. Om de elektriciteitscentrales in gebruik te kunnen nemen, moeten GDF Suez en E.On beschikken over een natuurvergunning. De centrales staan in de buurt van de beschermde natuurgebieden 'Voornes Duin', 'Solleveld & Kapittelduinen', 'Westduinpark & Wapendal' en 'Duinen Goeree & Kwade Hoek'.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.