Ads Top

Mondiaal akkoord CO2-reductie luchtvaart

De VN-organisatie voor burgerluchtvaart (ICAO) heeft in Montreal overeenstemming bereikt over de totstandkoming van een mondiaal systeem voor CO2-reductie door de luchtvaart. Tijdens de driejaarlijkse Assemblee van ICAO – van 24 september tot en met 4 oktober – is afgesproken dat zo’n systeem wordt ingevoerd in 2020. Staatssecretaris Wilma Mansveld is zeer tevreden met dit akkoord. “Deze belangrijke stap is een goed voorbeeld dat de luchtvaartsector haar verantwoordelijkheid neemt dat klimaatverandering mondiaal opgepakt moet worden en sluit helemaal aan bij de klimaatagenda die ik vandaag heb gepresenteerd”.
Binnen ICAO is de afgelopen jaren onderhandeld door delegaties uit 184 landen met sterk uiteenlopende prioriteiten en belangen. Nederland heeft hierin nauw samengewerkt met de EU-lidstaten en de overige Europese landen. Staatssecretaris Wilma Mansveld vindt het een grote stap die is gezet dat  afgesproken is dat nu ook de mondiale luchtvaart via een marktinstrument -zoals bijvoorbeeld mondiale emissiehandel- gaat bijdragen aan de verdere vermindering van de CO2-uitstoot.
Over het mondiale systeem is afgesproken dat het resterende technische werk wordt afgerond zodat de ICAO Assemblee van 2016 de werking van het systeem definitief kan vaststellen. In 2020 treedt het systeem in werking. Het marktinstrument maakt samen met technische en operationele maatregelen deel uit van het totaalpakket. De luchtvaart is de eerste mondiale transportsector waarvoor een dergelijk systeem om emissies aan te pakken is afgesproken.
Binnen ICAO is ook gesproken over de manier waarop landen of regio's al vóór 2020 reductiemaatregelen kunnen nemen. De gemaakte afspraken staan voor het marktinstrument alleen toe als hierover overeenstemming is bereikt met alle landen waarvan de luchtvaartmaatschappijen onder zo’n systeem zouden vallen. Wat dit betekent voor het bestaande EU emissiehandelssysteem (ETS) voor luchtvaart zal in de komende periode met de andere EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europese Parlement  worden besproken.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.