Ads Top

Energiebranche kan in 2030 jaarlijkse CO2-uitstoot van EU terugdringen

De wereldwijde vraag naar energie zal in het huidige en komende decennium naar verwachting gemiddeld met bijna 3 procent per jaar toenemen. Cumulatief zal door deze gematigde groei de algehele vraag naar energie ten opzichte van het huidige niveau tussen nu en 2030 met meer dan de helft toenemen. Als de geplande conventionele energiecentrales er bijkomen, zal de bijbehorende CO2-uitstoot waarschijnlijk met een kwart ofwel 3.500 megaton toenemen. Dit zijn de conclusies van een recent gepubliceerde studie van Siemens en Professor Horst Wildemann van de technische universiteit van München. "Als in het jaar 2030 kolengestookte energiecentrales op grote schaal zijn vervangen door gasgestookte centrales, daalt de CO2-uitstoot van de energiebranche zelfs met vijf procent ten opzichte van het huidige niveau," aldus Professor Wildemann. "Natuurlijk is het niet haalbaar om alle kolengestookte centrales door gasgestookte centrales te vervangen, maar het vastgestelde potentieel is uiterst indrukwekkend," voegt Wildemann toe.
"In onze studie hebben we de lokale situaties en de verschillende behoeften van meerdere gebieden op aarde onderzocht," vertelt Michael Süß, lid van de raad van bestuur van Siemens AG en CEO van de Siemens-sector Energy, tijdens de presentatie van de studie op het World Energy Congress.
"Natuurlijk is behalve duurzaamheid en de behoefte aan een betrouwbare energievoorziening het economische aspect altijd van belang - het zou onverstandig zijn om nieuwe kolengestookte centrales vroegtijdig te sluiten, als dit alleen gebeurt om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook is het duidelijk dat de klimaatbalans niet automatisch verbetert door grootschalige uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen alleen, zoals de toenemende CO2-uitstoot in Duitsland laat zien. Maar als oudere kolengestookte centrales worden gesloten, verlaagt dit niet alleen de CO2-uitstoot aanzienlijk, maar is dit ook economisch rendabel, zoals is bewezen in de Verenigde Staten. In onze studie hebben we verschillende scenario's geanalyseerd, steeds rekening houdend met een drieledig evenwicht tussen duurzaamheid, betrouwbaarheid en economie," licht Süß toe.
De studie toont aan dat ondanks extreme verschillen in regionale omstandigheden, alle landen redelijk goed zijn onder te brengen bij een van de vijf 'archetypen' die binnen de energiecontext bestaan. In landen waar de vraag naar energie slechts langzaam stijgt, vind je enerzijds de "groene pioniers" die zwaar inzetten op hernieuwbare energiebronnen, en anderzijds de "traditionalisten" met slechts een klein aandeel milieuvriendelijke energie. Onder de landen met een snel stijgende vraag naar elektriciteit zijn er met een grote "energiehonger", dus landen die al in hoge mate geëlektrificeerd zijn, en de "opkomende geëlektrificeerde landen", waar nog lang niet alle huishoudens van energie worden voorzien. De vijfde groep wordt gevormd door "olie-exporteurs", die voor de uitdaging staan om hun olie- en gaswinning efficiënter in te richten.
Opvallende regionale resultaten uit de studie zijn bijvoorbeeld dat Europa tot het jaar 2030 circa 45 miljard euro zou kunnen besparen bij het uitbreiden van de energieopwekking uit hernieuwbare bronnen, als deze bronnen zich op de beste locaties zouden bevinden. Dit zou bovendien niet ten koste gaan van het aandeel groene energie in de totale energiemix. In dit scenario zouden nieuwe zonne-energiecentrales voornamelijk in het warme zuiden van Europa worden gebouwd, terwijl windenergieparken in het winderige noorden van Europa zouden verrijzen. In de Verenigde Staten zou jaarlijks zo'n 80 miljard dollar aan verliezen door de indirecte kosten van stroomstoringen kunnen worden vermeden als de kwaliteit van het stroomnet wordt verbeterd. En in China zou - ondanks een verdubbeling in het energieverbruik - de CO2-uitstoot tot het huidige niveau beperkt blijven als hernieuwbare energiebronnen in hun volle potentieel zouden worden benut.
Dit zou echter ook bijna twee keer zo veel investeringen vereisen. Daarentegen zou de CO2-uitstoot met bijna net zo veel verlaagd kunnen worden zonder extra kosten, als een-derde van China's kolengestookte centrales tegen 2030 zou zijn vervangen door moderne gasgestookte centrales.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.