Ads Top

Autofabrikanten uit concurrentieoogpunt in duurzame innovatie

Niet alleen overheidsingrijpen, maar ook de autofabrikanten hebben bijgedragen aan de opkomst van milieuvriendelijke auto’s. Met name de concurrentie tussen bedrijven en onzekerheid over wat de concurrentie zou doen, stimuleren autofabrikanten te investeren in duurzame innovatie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van René Bohnsack. Hij verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 25 oktober aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Emissiearme voertuigen, zoals hybride, elektrische en brandstofcelvoertuigen, zijn wereldwijd nog steeds niche-producten. Ze zijn duur, kunnen slechts een korte afstand afleggen, en vaak ontbreken voldoende oplaadpunten in de buurt. ‘Toch investeren steeds meer bedrijven in milieuvriendelijke, vooral elektrische, auto’s’, aldus Bohnsack.
Bohnsack onderzocht de opkomst van emissiearme voertuigen, en de invloed van overheidsingrijpen daarop. Hij keek naar de wisselwerking tussen beleidsmaatregelen en de strategieën van autofabrikanten. Hiertoe analyseerde Bohnsack een dataset van bijna 10.000 artikelen uit kranten en vaktijdschriften tussen 1997 en 2010.
De  opkomst van deze voertuigen wordt vaak toegeschreven aan overheidsregelgeving, fiscale stimulansen of publiek-private projecten. Bohnsack concludeert dat echter niet alleen overheden, maar ook autofabrikanten een belangrijke invloed hebben gehad op de opkomst van emissiearme voertuigen. ‘Nadat Toyota met de succesvolle Prius kwam, gingen de meeste andere grote fabrikanten ook investeren in hybride auto’s’. Niet alleen concurrentievoordeel, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het anticiperen op toekomstig overheidsbeleid is voor autofabrikanten reden geweest om te investeren in duurzame innovatie. Bohnsack: ‘Alle autofabrikanten die de afgelopen jaren elektrische auto’s ontwikkelden, bevonden zich in een moeilijke situatie, meestal op financieel gebied. Zij gebruikten de elektrische auto ook om een strategische ommekeer binnen het bedrijf te weeg te brengen’.
Steun van de overheid voor emissiearme voertuigen kan volgens Bohnsack ook averechts werken. ‘Overheidsprikkels in de vorm van subsidie- of belastingvoordeel kunnen op korte termijn voordelig zijn, maar deze prikkels kunnen niet-economische keuzes stimuleren die op de lange termijn nadelig kunnen zijn voor een organisatie’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.