Ads Top

Raoul Liew cum laude gepromoveerd op aardgaszuivering met een wervelbuis

Raoul Liew is cum laude gepromoveerd op zijn onderzoek waarin hij keek naar de mogelijkheid om met wervelbuizen vervuilde gassen te reinigen. Het uiteindelijke doel is reductie van CO2-uitstoot, door zwaar vervuild aardgas te reinigen en dat te gebruiken als brandstof in plaats van bijvoorbeeld steenkool.
De zogenaamde Ranque-Hilsch wervelbuis brengt een gas in draaiing tot een sterke wervel. Daardoor koelt het gas in het midden af, en aan de rand warmt het op. Daardoor scheidt de buis de oorspronkelijke gasstroom in twee aparte: een koude en een warme. De wervelbuis wordt daarom vaak gebruikt voor koeling. Liew heeft onderzocht of het mogelijk is om dit principe te gebruiken voor het zuiveren van vervuilde gassen. Daarmee heb je een koeler en een scheider in één apparaat zonder bewegende onderdelen. De onderzoeker gaat daarbij uit van condensatie van de vervuiling, die vervolgens door de centrifugale kracht tegen de buiswand geslingerd wordt.
Een belangrijk resultaat van het onderzoek is een relatief simpel en analytisch model dat het energietransport in de buis met hoge nauwkeurigheid beschrijft. Sinds de uitvinding van de wervelbuis hebben veel wetenschappers geprobeerd de werking ervan te verklaren. Liew is hier nu in geslaagd, wat leidde tot een publicatie in het vooraanstaande Physical Review Letters.
Liew promoveerde op 16 september op zijn proefschrift Droplet Behaviour and Thermal Separation in Ranque-Hilsch Vortex Tubes. Hij kreeg daarbij de eervolle vermelding ‘cum laude’. Jaarlijks telt de TU/e een kleine tweehonderd promoties; gemiddeld krijgt minder dan vijf procent daarvan cum laude.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.