Ads Top

Nederlander steekt kop in het zand over energiebesparen

De herfst staat voor de deur, een periode waarin het energieverbruik bij Nederlandse huishoudens weer aanzienlijk toeneemt. Reden voor energieleverancier E.ON om het jaarlijkse energie bespaaronderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders uit te voeren. Wat blijkt, Nederlanders weten dat zij energie kunnen besparen, maar handelen daar nog steeds niet naar. In 2012 gaf 81% aan dat ze energiebewuster konden leven, in 2013 is dit percentage iets gestegen tot 82%. Hoewel Nederlanders in 2012 dus al benadrukten energiebewuster te kunnen leven, blijkt uit de huidige cijfers dat we deze stap nog steeds niet hebben gezet. Bijna één op de drie Nederlanders (34%) steekt zelfs zijn kop in het zand en houdt zich liever helemaal niet bezig met energie.
Het is daarom niet verwonderlijk dat 25% van de Nederlanders geen idee heeft wat hij maandelijks aan energie betaalt. Besparen op energie wordt door 30% van de Nederlanders als een lastige klus ervaren en voor 18% is het vooral een tijdrovende klus. Slechts 18% van de Nederlanders geeft aan daadwerkelijk energiebewust te leven. De voornaamste reden voor deze manier van leven is geld besparen (68%). Het belang van het milieu blijft ver achter met 15%.
Uit het onderzoek van de energieleverancier blijkt ook dat Nederlanders qua energie met een huurhuis gemiddeld 25% voordeliger uit zijn dan huiseigenaren. Nederlanders met een koophuis betalen gemiddeld €162,- aan hun maandelijkse energierekening waar huurders wegkomen met een gemiddelde maandlast van €121,-. Dit verschil komt waarschijnlijk door het type woning van huurders en kopers. Gemiddeld besparen Nederlanders in 2013 ongeveer tien euro per maand op de energierekening ten opzichte van 2012 (€154,- in 2012 t.o.v. €144,- in 2013). Dit verschil kan toegeschreven worden aan consumenten die van energieleverancier wisselen.
Van alle Nederlanders geeft 16% aan geen idee te hebben hoeveel energie zij maandelijks verbruiken. Drie op de vier Nederlanders (73%) geeft aan weldegelijk behoefte te hebben aan meer inzicht in het energieverbruik en 13% van alle Nederlanders gebruikt daarvoor een energiemeter. Daarnaast staat 16% positief tegenover het gebruik van een energiemeter, maar maakt er in de praktijk nog geen gebruik van. Meer dan de helft van de Nederlanders (57%) staat open voor een energiemeter, maar geeft tegelijkertijd aan geen behoefte te hebben om hiervoor zelf op onderzoek uit te gaan. De mate waarin Nederland energiebewust is, is dus niet om over naar huis te schrijven.
Roel Meijerink, manager Mass Marketing & Retail bij E.ON Benelux B.V. zegt hierover het volgende: “Wij signaleren deze behoefte van consumenten, om meer inzicht en invloed op het energieverbruik te hebben zonder daar veel tijd aan te besteden, al langer. Dit gegeven, samen met het feit dat 60% van de Nederlanders besparen op energie een leuke uitdaging vindt, geeft ons handvatten om methodes te ontwikkelen waarmee we consumenten stimuleren bewuster met energie om te gaan, zonder daar uren mee bezig te hoeven zijn. Een van die ontwikkelingen is een energiemeter. Hiermee worden kosten en verbruik direct en simpel in kaart gebracht en kan de consument het verbruik zelf bijstellen. Deze energiemeter wordt samen met onze klanten ontwikkeld, zodat wij te allen tijde kunnen voorzien in de behoefte van de klant.
Ondanks dat Nederlanders aangeven niet energiebewuster te zijn gaan leven, voeren zij wel nog steeds een aantal bespaartips uit. Veruit de meest populaire maatregel die wordt genomen om energie te besparen is het uitschakelen van het licht (94%). Daarnaast zet 84% van de Nederlanders de verwarming structureel lager, haalt 78% de lader uit het stopcontact als deze niet gebruikt wordt en let 73% op het energielabel bij aankoop van apparaten.
Hoewel Nederlanders kunnen besparen door middel van duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld met zonnepanelen, wordt dit slechts door een kleine groep Nederlanders uitgevoerd (7%). Daarnaast is 15% ook van plan om dit in de toekomst te gaan doen. Bijna de helft van alle Nederlanders (49%) geeft aan hier niet zoveel over te weten, maar verwacht wel dat dit een dure aangelegenheid betreft. Vrouwen geven vaker dan mannen aan niet open te staan voor het zelf opwekken van duurzame energie (33% versus 26%), mannen staan hier juist wel voor open en zijn vaker van plan dit te doen (19% versus 11%).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.