Ads Top

Forse reductie CO2 uitstoot door Noordwijkse IT-onderneming

In twee jaar tijd heeft de Noordwijkse IT-onderneming Decos haar CO2 uitstoot met maar liefst 35% verlaagd. Dat blijkt uit een carbon footprint bepaling, die is uitgevoerd door EY - Cleantech and Sustainability Services. Met behulp van een Carbon Manager applicatie van EY, die de emissies online registreert, is bepaald dat de grootste winst is behaald door over te stappen naar 100% groene stroom. “Zo eenvoudig kan het voor iedereen dus zijn!” aldus de zeer tevreden Decos-directeur Paul Veger.
“Dit resultaat laat onomstotelijk zien dat de keuzes die wij gemaakt hebben, een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving,” aldus Veger, CEO van Decos. “Bij de bouw van ons papierloze kantoor is bewust rekening gehouden met het milieu. Zo hebben wij geen gasaansluiting en maken we uitsluitend gebruik van groene stroom die afkomstig is van een Nederlands windmolenpark. Wij hebben diverse maatregelen genomen om ons energiegebruik op het hoofdkantoor te verminderen. Bewegingssensoren en een goede afstelling van klimaatinstallaties zijn daar voorbeelden van. Ook het terrein rondom ons hoofdkantoor is ontworpen met respect voor de leefomgeving: regenwater wordt niet direct afgevoerd in de riolering maar wordt geloosd in het oppervlaktewater van een vijver en een sloot. Bovendien zijn onze afvalstromen minimaal. Restafval wordt uitsluitend op afroep opgehaald en de hoeveelheid papierafval is zo goed als nihil.”
Elektrisch en papierloos
Ook in het leasebeleid van Decos speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo wordt de aanschaf van zeer zuinige auto's gestimuleerd, bij voorkeur kiezen medewerkers voor elektrische en hybride voertuigen. Tevens is een elektrische scooter aanwezig op het hoofdkantoor, waar medewerkers bij korte afstanden gebruik van kunnen maken Ook videoconferentie en zogenaamde inbelsessies bij klanten leveren een drastische vermindering van het aantal kilometers per jaar op. De digitale werkwijze draagt eveneens bij aan de reductie van de CO2 uitstoot. Veger: “Decos werkt volledig papierloos en draagt dat actief uit. De relaties die nog papieren post sturen, krijgen het verzoek voortaan uitsluitend digitaal te communiceren. Dat scheelt op jaarbasis een flinke hoeveelheid papier wat natuurlijk weer positief is voor het milieu. Naast het feit dat ik als ondernemer duurzaamheid erg belangrijk vind, proberen wij ook bewustwording te creëren bij onze relaties en medewerkers. Een goede balans tussen onze bedrijfseconomie, mensen en milieu is essentieel om ook volgende generaties een prettig leefklimaat te bieden!”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.