Ads Top

Subsidie Waddenfonds voor methaanbrandstofcellen en zonnepark Ameland

Het Waddenfonds heeft een subsidie van € 2.653.445,- toegekend aan het project zonnecollectief Ameland en een subsidie van € 740.226,- aan het project methaanbrandstoffen op Ameland. Ameland heeft als doelstelling in het jaar 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Beide projecten leveren een substantiële bijdrage aan deze doelstelling.
Het project zonnecollectief Ameland omvat de aanleg van een zonnepark van circa 10 hectare aan de westkant van het vliegveld in Ballum. Met dit project wil de gemeente Ameland een zonnepark met een opgesteld vermogen van 6 Megawatt realiseren, waarmee Ameland 20% van haar totaal jaarlijkse stroomverbruik zelf opwekt. De zonnepanelen op het nog aan te leggen zonnepark worden aan het zicht onttrokken door aan te leggen struiken en duinen. Met een omvang van 10 hectare wordt dit het grootste zonnepark van Nederland.
De energie die wordt opgewekt, wordt lokaal gebruikt en afgenomen. Het is de bedoeling dat Amelander bedrijven en inwoners kunnen delen in de energieopbrengst door zonnepanelen te kopen op het park.
Met de toegezegde bedragen vanuit het Waddenfonds, de provincie Fryslân en de gemeente Ameland met partners is de financiering van het park nagenoeg rond. Geplande procedures voor vergunningverlening en realisatie zullen dan ook opgestart worden. Hierbij gaat de gemeente in gesprek met inwoners en bedrijven en ook met onder andere de Amelander Energie Coöperatie en Eneco. De gemeente verwacht in de zomer van 2014 te kunnen starten met de aanleg van het park.
Bij het project methaanbrandstofcellen op Ameland worden 45 units methaanbrandstofcellen met elk een vermogen van 1,5 kWh geplaatst en getest om hiermee stroom op te wekken. Met deze brandstofcellen wordt aardgas omgezet in elektriciteit. De cellen worden geplaatst bij de gemeente en lokale ondernemers. Het doel is om de vraag en aanbod van energie in evenwicht te brengen. De innovatieve methaanbrandstofcellen zijn uitermate geschikt om duurzaam opgewekte energie van het zonnepark te complementeren en balanceren wanneer nodig. Bij de uitvoering van het project wordt samengewerkt met onder andere Republiq Power, ondernemers, installateurs, netbeheerder Liander, Gasterra en de NAM.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.