Ads Top

Tender pilots lokale hernieuwbare energie gestart

De provincie Gelderland stimuleert initiatieven die hernieuwbare energie opleveren. Dit najaar krijgen bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewonerscollectieven de kans een innovatief idee voor lokaal hernieuwbare energieproductie in te dienen. Een deskundige jury selecteert uiteindelijk drie tot zes pilotprojecten die, met ondersteuning van de provincie en haar netwerk, van idee tot uitvoering worden gebracht.
De tender staat open vanaf oktober 2013 tot en met 9 december 2013. In de periode 1 oktober tot en met 26 november is het mogelijk om de aanvraag te laten controleren op juistheid en volledigheid.

De projectideeën die de provincie voor ogen heeft zijn inspirerend, origineel en dienen als voorbeeld voor anderen. Ze stimuleren samenwerking, tussen bewoners, bedrijven, gemeenten en organisaties en:
•zijn lokaal en gericht op het slim afstemmen van vraag en aanbod van hernieuwbare energie
•maken gebruik van (nieuwe) regelgeving en financieringsconstructies op het gebied van hernieuwbare energie
•leveren een bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid, aan energiebesparing en aan hernieuwbare energie.

De provincie Gelderland ondersteunt de winnende pilotprojecten met een financiële bijdrage van maximaal 200.000 euro aan het businessplan en de totstandkoming van het project. Ook zijn er mogelijkheden voor kennisuitwisseling en promotie van het project.
In een eerste selectieronde worden maximaal zes projectideeën geselecteerd die een bijdrage krijgen voor het schrijven van een eigen businessplan (ronde 1). In een tweede selectieronde worden, uit deze plannen, de aanvragen geselecteerd die een bijdrage krijgen voor -en ondersteuning bij- het uitvoeren van de plannen (ronde 2). Uiteindelijk doel is te komen tot drie winnende pilotprojecten die uiterlijk in 2015 in uitvoering gaan.
De aanvragen worden door een commissie van deskundigen beoordeeld. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van Wageningen UR (University & Research Centre), het Ministerie van Economische Zaken, de Radboud Universiteit Nijmegen, het kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven, Hier opgewekt, en Green Tech Alliances, powered by KiEMT.
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.