Ads Top

Rendabele biogasproductie door optimalisatie van anaerobe vergisting

Maris Projects en TU Delft zijn een nieuw Europees project gestart, gecoördineerd door het Finse Technologisch Onderzoekcentrum VTT, dat zich richt op de anaerobe vergisting van organische reststromen en de ontwikkeling van regelstrategieën. Anaerobe vergistingsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd om meer biogas te produceren of zelfs om nog waardevollere vluchtige vetzuren te produceren. Deze vetzuren kunnen verder worden omgezet in fossiele grondstoffen vervangende “bio-based products” zoals bio-plastics.
Tijdens de anaerobe vergisting breken micro-organismen bij afwezigheid van zuurstof organisch materiaal in vier stappen af tot biogas. Regeling van het anaerobe proces is een van de belangrijkste manieren om de biogasproductie efficiënter te maken. Tijdens het OPTI-VFA project zal een prototype voor procesmonitoring en –regeling worden ontwikkeld. Dit systeem maakt een efficiëntere productie van zowel vetzuren als biogas mogelijk. Het verbetert ook de winstgevendheid, rendement en betrouwbaarheid van het proces.
Door de positieve milieueffecten van het proces draagt  de anaerobe vergisting van organische reststoffen draagt bij aan de transitie naar een groenere samenleving. Door de vergisting zijn er minder risico’s met betrekking tot stank, pathogenen en pesticiden. Ook het risico op methaanemissie is afgenomen doordat het methaan onder gecontroleerde omstandigheden in een gesloten proces wordt geproduceerd en gebruikt voor de opwekking van energie.  
Het totale budget van het tweejarig project bedraagt €1,150,000 waarvan Maris en TU Delft ongeveer een kwart zullen besteden. TU Delft zal het onderzoek uitvoeren naar de cruciale parameters voor de procesmonitoring en procesregeling en zal de pilot praktijktest van het systeem begeleiden. Maris Projects zal de praktijkervaring inbrengen en de pilottest faciliteren.
Het consortium bestaat naast VTT, TU Delft en Maris Projects uit de volgende partners: Attero (Nederland), Optomesures (Frankrijk), Rikola (Finland), MTT Multantiv (Finland), MSI (Spanje) en CEIT (Spanje).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.