Ads Top

IIG investeert in LochemEnergie

PPM Oost investeert vanuit het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) in LochemEnergie waarmee lokaal opgewekte duurzame energie wordt geleverd aan bedrijven en inwoners van de gemeente Lochem. Op 13 september jl. is op het gemeentehuis van Lochem het eerste collectieve ‘smart-grid’ zonnepark geopend. Een uniek initiatief in Nederland.
LochemEnergie is een lokaal initiatief dat zich als doel heeft gesteld om duurzame energie te leveren aan de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Lochem. Het uiteindelijke doel is dat een zo groot mogelijk aandeel van de energie lokaal duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast is LochemEnergie op een breed vlak ondersteunend en adviserend op het gebied van duurzame energie. De momenteel ingekochte duurzame energie maakt steeds meer plaats voor lokaal opgewekte zonne-energie. Met de investering vanuit het IIG kan LochemEnergie een zonnepark aanleggen voor de levering van energie aan de leden van de coöperatie LochemEnergie. Daarnaast wordt deelname mogelijk gemaakt aan het ‘Innovatieprogramma Intelligente Netten’ (IPIN) waarmee de werking van zogenaamde smart-grids wordt getest.
Het IPIN project is onderdeel van een driejarig (2012-2014) proeftuinproject van het ministerie van EZ dat subsidie verstrekt voor onderzoek naar de werking van intelligente energienetwerken. Hiervoor werken verschillende kennisinstellingen en marktpartijen met elkaar samen, zoals de Universiteit Twente, R&D bedrijf Locamation en netbeheerder Alliander. De gemeente Lochem ondersteunt en faciliteert dit project door het beschikbaar stellen van gemeentelijke daken en het promoten van de coöperatie. Stichting Doen (de goede doelen loterij) heeft aan LochemEnergie een startsubsidie verstrekt en een lening.
“Met de decentrale opwekking en distributie van duurzame energie speelt LochemEnergie een voortrekkersrol in de provincie Gelderland. LochemEnergie beoogt op termijn een mix aan duurzame energiebronnen aan te bieden, waaronder windenergie, waterkracht en energie uit biomassa.” Hans Geerlink, projectdirecteur LochemEnergie.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.