Ads Top

Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners winnen tender windpark op zee IJmuiden Ver

Zeevonk heeft een vergunning gekregen voor de bouw van windpark IJmuiden Ver Beta. De joint venture is een samenwerking van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) via haar Energy Transition Fund.

Het windpark krijgt een vermogen van 2 GW. Tussen de windturbines verrijst er een drijvend zonnepark op zee met een vermogen van 50 MW en in de haven van Rotterdam komt een nieuwe elektrolyser die een groot deel van de elektriciteit van het windpark gaat omzetten in groene waterstof.

Voor het project bundelen twee grote offshore windontwikkelaars hun krachten: Vattenfall is een van Europa's grootste energiebedrijven, Copenhagen Infrastructure Partners is een wereldwijde leider in investeringen in hernieuwbare energie. Beide partijen hebben een sterke staat van dienst in het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van offshore windprojecten. De twee bedrijven hebben meerdere windparken in de wereldwijde portfolio.

Op weg naar het energiesysteem van morgen - waterstof en drijvende zonne-energie  
Zeevonk betreft de realisatie van een 2 GW offshore windpark, een 50 MWp drijvend offshore zonnepark en een grootschalige elektrolyser. De nieuwe elektrolyser wordt gebouwd op de Maasvlakte en zal groene waterstof produceren, wat kan helpen om de uitstoot van industrieën en transport te verminderen. De verwachting is dat groene waterstof een belangrijke rol gaat spelen bij het vervangen van fossiele brandstoffen en grondstoffen, vooral in sectoren waar het lastig is om de uitstoot te verminderen.   

Met de introductie van een drijvend offshore zonnepark van 50 MW wordt de volgende stap gezet in de ontwikkeling en verdere opschaling van offshore zonne-energie. Momenteel wordt voor de Nederlandse kust een drijvend offshore zonnepark van 5 MW gebouwd. Door zon en wind te combineren wordt de beschikbare ruimte efficiënter gebruikt. Een ander voordeel is dat zon en wind dezelfde netaansluiting kunnen delen, omdat ze elkaar aanvullen. Dat resulteert in een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.