Ads Top

CO2-uitstoot woningen en gebouwen daalt, maar inzet blijft nodig

De CO2-uitstoot van woningen en gebouwen is tussen 1990 en 2023 met 38 procent gedaald van 30 naar 18,6 megaton. Bijna de helft van die daling vond plaats in de laatste twee jaar. Hiermee komt de doelstelling in zicht om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in 2030 met meer dan 55 procent te verlagen ten opzichte van 1990.

Tussen 2021 en 2023 nam het aardgasverbruik in woningen met een kwart af. Dit komt door verduurzaming van woningen, maar ook voor een belangrijk deel door zuiniger gedrag. Het is daardoor onzeker of deze sterke daling in dezelfde mate doorzet. Inzet blijft nodig om de doelstelling te halen.

Veel Nederlanders verduurzamen hun woningen en gebouwen, met kleine of grote energiebesparende maatregelen. Het isoleren van woningen ligt goed op koers en ook het aantal warmtepompen groeit sterk. Vorig jaar zijn 240.000 ISDE-subsidies verleend, in zo’n 700.000 woningen isolatiemaatregelen getroffen en 150.000 warmtepompen geïnstalleerd. In de realisatie van warmtenetten is versnelling nodig. De cijfers staan in de voortgangsbrief over het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) die minister Hugo de Jonge maandag naar de Tweede Kamer stuurde. Dit programma startte twee jaar geleden.

In 2022 daalde het aardgasverbruik in woningen met ongeveer 15 procent ten opzichte van 2021. In 2023 verminderde het aardgasverbruik in woningen met nog eens 11 procent. Dat is meer dan verwacht, omdat de gasprijs in 2023 weer lager was en de winter qua temperatuur vergelijkbaar. Huishoudens bleven hun aardgasverbruik dus verminderen, ook nadat de energieprijzen weer daalden na de energieprijscrisis. In totaal daalde het aardgasverbruik in woningen de afgelopen twee jaar met bijna een kwart. Ook bij de overige gebouwen ging de reductie door. In totaal daalde het aardgasgebruik in de gebouwde omgeving de afgelopen 2 jaar met ruim een vijfde.

Tussen 1990 en 2021 daalde de CO₂-uitstoot (inclusief overige broeikasgassen) van de gebouwde omgeving met 6,4 megaton – van 30 megaton naar 23,6 megaton. Op basis van het aardgasgebruik in 2023 komen de emissies in 2023 naar schatting op 18,6 Mton. Dit betekent dat de emissies de afgelopen twee jaar daalden met ongeveer 5 megaton.

240.000 woningeigenaren ontvingen in 2023 de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Het aantal woningeigenaren dat de subsidie in 2023 ontving, is drie keer zo groot als in 2022. Ook zijn er ongeveer 150.000 warmtepompen geïnstalleerd. Twee derde hiervan is volledig elektrisch en een derde hybride. Verder werd het beschikbare bedrag in de tweede aanvraagronde van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) in één dag aangevraagd. Ook eigenaren van maatschappelijk vastgoed zijn dus hard bezig om hun gebouwen, zoals scholen en zorginstellingen, te verduurzamen.

In 2023 zijn de mogelijkheden voor woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met een lening of subsidie uitgebreid en verbeterd. Huishoudens kunnen meer geld lenen voor de koop van een energiezuinige woning of voor het verduurzamen van hun huidige woning. Ook kunnen huishoudens met een verzamelinkomen van maximaal 60.000 euro nu een lening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds tegen 0% rente. Eerder was het maximaal inkomen voor een lening tegen 0% rente  45.000. Verder kunnen woningeigenaren de ISDE nu ook aanvragen voor één verduurzamingsmaatregel, waar het er eerder minimaal twee moesten zijn. Door al deze veranderingen kan op dit moment volgens De Nederlandsche Bank 98 procent van de woningeigenaren verduurzamingsmaatregelen voor hun woning financieren. In 2023 was dit 86 procent.

ishoudens met lage inkomens in woningen met een hoog energieverbruik de kans krijgen om te verduurzamen, zijn verschillende stappen gezet. Om energiearmoede aan te pakken is sinds 2022 meer dan een 500 miljoen euro verstrekt aan gemeenten, waarvan 185 miljoen in 2023. Gemeenten zetten dit geld met name in voor energiefixers en -coaches. Voor grotere isolatiemaatregelen is er de lokale aanpak. Die loopt via gemeenten. In 2023 is hiervoor 425 miljoen euro beschikbaar gesteld in een eerste aanvraagronde. Bijna alle gemeenten (337 van de 342) deden een aanvraag om de komende 3 jaar in totaal 206.807 woningen te isoleren. In mei 2023 is de conceptregeling voor de tweede tranche gepubliceerd ter consultatie. Met deze tranche komt 674 miljoen euro beschikbaar voor het isoleren van 286 duizend woningen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.