Ads Top

TenneT en KfW beëindigen de besprekingen over een volledige verkoop van TenneT Duitsland

Vorige week de besprekingen tussen TenneT Holding en Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), handelend namens de Duitse Bondsregering, over een volledige verkoop van TenneT Duitsland beëindigd.

Deze aankondiging komt nadat de Duitse Bondsregering de Nederlandse Staat heeft geïnformeerd dat zij de geplande transactie niet kan uitvoeren vanwege budgettaire uitdagingen. Zoals eerder aangekondigd, bereidt TenneT Holding het aanboren van publieke of private kapitaalmarkten voor op een structurele financieringsoplossing voor haar Duitse activiteiten.

De Duitse overheid heeft toegezegd dergelijke alternatieve oplossingen te ondersteunen. In de tussentijd blijft TenneT zich volledig inzetten voor de uitvoering van haar grote investeringsplannen in beide landen, gesteund door de Nederlandse Staat die TenneT onlangs een aandeelhouderslening van EUR 25 miljard heeft verstrekt voor de jaren 2024 en 2025.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.