Ads Top

Subsidie voor bouw groene waterstoffabriek in Delfzijl

Eurus Energy Europe B.V. krijgt 3 miljoen euro subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek in het industriegebied van Delfzijl voor de productie van groene waterstof. Dit geld is afkomstig uit de regeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI). De nieuwe fabriek kan vanaf de eerste helft van 2026 groene water stof produceren door gebruik van windenergie.

Eurus wordt een van de eerste ondernemingen in de regio Groningen die op commerciële schaal groene waterstof produceert. De nieuw waterstoffabriek produceert deze waterstof met een elektrolyser om de (chemische) industrie te voorzien van groene waterstof als alternatief voor ‘grijze’ waterstof die nu als grondstof dient. De elektriciteit voor de productie wordt opgewekt door een eigen, al bestaand, onshore windmolenpark bij Farmsum. Het project zorgt voor een CO2 reductie van meer dan 50% ten opzichte van de productie van grijze waterstof. Deze hoeveelheid CO2 is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 4.000 personenauto's.

Waterstof is van groot economisch belang voor de regio Delfzijl/Groningen en het opleiden van technici met voldoende kennis van waterstof is hierbij cruciaal. Om die reden wil Eurus in bepaalde opleidingen op het MBO en het HBO studenten kennis laten maken met groene waterstof. Bijvoorbeeld door meeloopdagen, voorlichtingen, gastcolleges te organiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.