Ads Top

Start bouw windturbines op rioolwaterzuivering in Amsterdam-West


De bouw van vier windturbines op terrein van de rioolwaterzuivering in Amsterdam-West is gestart.

Rosan Kocken, gedeputeerde van provincie Noord-Holland, gaf samen met Sander Mager, lid dagelijks bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC het startsein.

Het waterschap bouwt de windturbines samen met duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Samen met de zonneparken en de groengasinstallatie, is het waterschap daarmee vanaf begin 2025 energieneutraal.

Het waterschap wil een bijdrage leveren aan de energietransitie. HVC ondersteunt haar aandeelhoudende waterschappen en gemeenten in de energietransitie door de ontwikkeling, bouw en het beheer van onder andere zonne- en windparken. Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC: "Wij zijn trots dat we zijn gestart met de realisatie van dit project, waarbij lokale kennis van het waterschap rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de kennis van complexe windenergieprojecten van HVC, goed samen komen. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen."

De Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Holland hebben in 2021 met elkaar afgesproken om voor 2030 2.7 terawattuur (TWh) per jaar aan duurzame energie op te wekken. Dat is evenveel als het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1 miljoen Noord-Hollandse huishoudens. Dit is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid. De 4 windturbines dragen 21.000 megawattuur (MWh) per jaar hieraan bij. Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 10.000 Amsterdamse huishoudens.

Inmiddels is het werk aan de fundering van de windturbines in volle gang. Als de fundering af is, start de opbouw van de windturbines van 140 meter hoog. Begin 2025 zijn de windturbines klaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.