Ads Top

Betaalbaarheid energie weer op niveau van voor de energiecrisis

De energierekening wordt weer beter betaalbaar. Gemiddeld genomen geven huishoudens de komende drie jaar naar verwachting 4 procent van hun besteedbare inkomen uit aan energie. Dat liep na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op tot een piek van 7 procent.

Dit blijkt uit een nieuwe indicator ‘betaalbaarheid van energie’, die DNB bij de Voorjaarsraming van juni publiceert. Deze indicator beschrijft de verwachte ontwikkeling van de energierekening ten opzichte van de verwachte ontwikkeling van het gemiddelde inkomen van huishoudens, gemeten als het percentage van het besteedbare inkomen dat aan energie wordt uitgegeven.

Na een forse verslechtering twee jaar geleden, is energie vorig jaar betaalbaarder geworden. Deze verbetering zet dit jaar naar verwachting door. Hiermee kan de betaalbaarheid van energie weer terugkeren naar het niveau van voor de energiecrisis. De komende twee jaar schommelt de verwachte energiebetaalbaarheid rond het huidige niveau, met in 2025 een lichte verslechtering en in 2026 een lichte verbetering.

In 2024, 2025 en 2026 geven huishoudens naar schatting gemiddeld 3,8%, 4,0% en 3,6% van hun besteedbaar inkomen uit aan energie. Dit ligt op een vergelijkbaar niveau als vóór de energiecrisis: in 2021 lag dit op 4,0%. Tijdens de energiecrisis van 2022 steeg dit echter fors tot 6,8%

De betaalbaarheid van energie verbetert in 2024 vooral doordat inkomens stijgen; de verbetering in 2026 ontstaat door de verwachte lagere energierekening. De verwachte inkomensstijging bedraagt 1% in 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van het jaar ervoor. De energierekening fluctueert ondertussen. Gasprijzen nemen naar verwachting de komende jaren af. Deze schattingen zijn gebaseerd op de handel in futures op gas, en zijn met onzekerheid omgeven. De energiebelasting op gas zou volgens huidig beleid toenemen. In het nieuwe hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, BBB en NSC is echter afgesproken dat de energiebelasting op gas in de komende jaren juist wordt verlaagd. Deze voorgenomen verlaging is in de indicator nog niet verwerkt, omdat het desbetreffende beleid feitelijk nog niet is vastgelegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.