Ads Top

Equans en Liander gaan in Amsterdam netbewust laden uitbreiden naar 1000 laadpalen

Equans en Liander gaan in Amsterdam netbewust laden grootschalig uitbreiden van 60 naar 1000 openbare laadpalen. Hiermee wordt straks een derde van alle Equans laadpalen in Amsterdam netbewust aangestuurd. Dit is belangrijk omdat nu door het volle stroomnet niet meer alles altijd tegelijk kan. Het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid zodat de pieken in het elektriciteitsverbruik beter kunnen worden opgevangen. Maar de beschikbare capaciteit moet daarnaast ook slimmer worden ingezet, nu en in de toekomst. Er is namelijk op het grootste deel van de dag nog voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. Door het netbewust laden van elektrische auto’s gebruiken we deze ruimte effectiever. Dit is nodig omdat een grote groei van het aantal elektrische auto’s die in de komende jaren wordt verwacht. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor het verder elektrificeren van woningen en bedrijven. Het is daarom belangrijk dat netbewust en daarmee slimmer laden van elektrische auto’s overal de norm wordt.

Equans, Liander, de gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben samen met Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) tijdens de miniconferentie ‘Power to the People: Energie Delen in je Buurt’ op 12 juni de opschaling naar 1000 Equans laadpalen in Amsterdam, die netbewust worden aangestuurd, aangekondigd. Netbewust laden is één van de vele puzzelstukjes in de energietransitie. Het ontsluiten van flexibiliteit uit publieke laadpalen is essentieel in de energietransitie. In Amsterdam kan deze puzzel worden gelegd dankzij de intensieve samenwerking tussen Equans, Liander, de gemeente Amsterdam en de HvA.

Netbewust laden is een vorm van slim laden waarbij elektrische auto’s binnen de grenzen van het elektriciteitsnet worden opgeladen. Laadpalen worden doorgaans niet flexibel aangestuurd. Zodra je een auto aansluit, begint de laadsessie en deze eindigt zodra de batterij volledig is geladen. Elektrische auto’s staan gemiddeld twee derde van de tijd dat ze aangesloten zijn, volgeladen aan de laadpaal. De accu is in slechts een derde van die tijd volgeladen. Dit biedt ruimte om deze laadsessies flexibel te maken, bijvoorbeeld door minder snel te laden wanneer de capaciteit op het elektriciteitsnet beperkt is. Mochten bestuurders toch op volledige snelheid willen laden, dan is er een priority optie mogelijk via de Charge Assist app van Equans.

Het verlagen van de laadsnelheid gebeurt voornamelijk tussen 16.00 en 20.00 uur. Dan zijn veel auto’s aangesloten op de laadpalen en is ook het elektriciteitsverbruik van huishoudens hoog. Door het verlagen van de laadsnelheid, wordt de belasting op het elektriciteitsnet teruggebracht zodat er ruimte ontstaat voor het verwarmen van huizen, koken en het draaien van de wasmachine. Op 80% van de dag kunnen elektrische auto’s gewoon met maximale snelheid worden geladen. Door steeds meer netbewust te gaan laden is het in principe niet nodig om de laadsnelheid terug te schakelen naar 0. Netbewust laden wordt op dit moment al toegepast in een aantal grote steden. In Amsterdam wordt nu de stap gezet naar 1000 laadpalen van Equans die op piekmomenten de laadsnelheid automatisch tijdelijk kan terugschroeven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.