Ads Top

‘Verlaging drempel heel goede stap in betere compensatie energie-intensieve bedrijven’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de minister van EZK de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) verlaagt van 12,5 naar 7 procent. Daarmee wordt de regeling bereikbaar voor tienduizenden ondernemers in de energie-intensieve sectoren die anders niet geholpen zouden zijn. Wel moet het plafond van 160.000 euro omhoog en in lijn worden gebracht met wat omringende landen doen en wat de EU mogelijk maakt. Ook missen de ondernemersorganisaties oplossingen voor de basisindustrie. Zij hopen dat ook de Tweede Kamer, die morgen over de regeling debatteert, daar aandacht voor vraagt.

Verlaging van de drempel naar 7 procent is een eerste, heel goede stap om de regeling echt effectief te maken. De eerdere drempel van 12,5 procent was het grootste pijnpunt, omdat die op voorhand al tienduizenden ondernemers – van bakkers en slagers tot producenten van karton en voeding en metaalbewerkers – uitsloot, terwijl de problemen met de hoge energiekosten daar nijpend zijn.

Het kabinet heeft ook maatregelen ter overbrugging getroffen totdat het ‘loket’ van de TEK - medio 2023 – opengaat; zo kunnen ondernemers een verzoek om uitstel bij de belasting indienen en hebben financiële dienstverleners toegezegd soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit. De ondernemersorganisaties roepen de Belastingdienst en de banken op al het mogelijke te doen om ondernemers te helpen. ‘Feit is dat veel ondernemers nu al in acute nood zitten, en dan is april of mei nog erg ver weg. Er zijn al de nodige bedrijven failliet gegaan en andere stoppen of overwegen dat, omdat ze geen perspectief zien. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat ondernemers de openstelling van de TEK niet eens halen.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.