Ads Top

Noord Holland investeert 3 miljoen euro in waterstof

Om klimaatneutraal te worden zet de provincie sterk in op waterstof als alternatief voor aardgas. Zij stelt 3 miljoen euro beschikbaar om de ontwikkeling hiervan te stimuleren.

Met het geld wil de provincie bedrijven in de industrie, havens, gemeenten en samenwerkingsverbanden die bezig zijn met de opzet en uitrol van waterstofprojecten ondersteunen om hun plannen daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

De subsidieregeling Waterstofprojecten Noord-Holland 2022 moet met name de productie, opslag, transport en toepassing van waterstof een impuls geven.

Omdat de productie en het gebruik van waterstof nog in de kinderschoenen staan, blijkt het vaak lastig om projecten van de grond te krijgen. Voor de eerste verkenningen en voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten is subsidie beschikbaar vanuit het Rijk en de Europese Unie. Maar juist in de fase daartussenin, waarin onder meer de financiële kosten-batenberekeningen en vergunningenscans worden gemaakt, blijven veel plannen hangen. De provincie springt in dit gat om ervoor te zorgen dat de plannen vervolgens uitgevoerd kunnen worden.

Waterstofprojecten kunnen vanaf 15 januari 2023 subsidie aanvragen via het subsidieloket van de provincie. Het subsidiebedrag per aanvraag kan variëren tussen 10.000 euro en 250.000 euro. De regeling loopt in principe tot eind 2024.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.